فصل چهارم: ویژگیهای سیاسی
شجاعت
ملاقات نمی کنم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

ملاقات نمی کنم

‏حضرت امام به وابستگان طاغوت، وقت ملاقات نمی دادند (مگر زمان ضرورت)، زمانی‏‎ ‎‏طباطبایی، وکیل قم در زمان طاغوت، خیلی واسطه تراشی کرده بود، حتی آقا شهاب‏‎ ‎‏اشراقی داماد حضرت امام را نیز واسطه کرده بود تا شاید بتواند با امام خصوصی‏‎ ‎‏ملاقات کند؛ اما حضرت امام نپذیرفته بودند، حتی وقتی که من به امام عرض کردم: آقا،‏‎ ‎‏طباطبایی وکیل قم، منتظر ملاقات با شماست، امام فرمودند: ‏نه، من نمی خواهم با ایشان‎ ‎ملاقات کنم. ‏موقع شام شد حاج آقا پسندیده و آقای هندی(برادران امام)، آقا شهاب‏‎ ‎‏اشراقی(داماد امام) و یک نفر دیگر هم بودند، سفره را پهن کردند، امام آمدند سر سفره‏‎ ‎‏نشستند، دوباره به امام گفته شد که طباطبایی، وکیل قم، منتظر است تا راجع به مطلبی با‏‎ ‎‏شما مشورت کند، امام فرمودند: ‏من حالش را ندارم.‏ آنها نیز شام نخوردند و رفتند، از‏‎ ‎‏امام پرسیدیم که چرا ملاقات نکردید؟ فرمودند: ‏این جور افراد می روند مطلبی از طرف‎ ‎خودشان عنوان می کنند و می گویند که ما مثلاً با امام مشورت کردیم و ...؛ و لذا مصلحت‎ ‎نیست.‎[1]‎

‎ ‎

  • )) آیت الله خلخالی؛ واحد خاطرات.