فصل چهارم: ویژگیهای سیاسی
قاطعیت
از طریق جراید دنیا اعلان میکنم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

از طریق جراید دنیا اعلان میکنم

‏یک بار عده ای از شخصیتهای دولتی عراق خدمت چند نفر از آقایان مراجع از جمله‏‎ ‎‏حضرت امام رسیده بودند، و در جرایدشان اعلام کردند که هیاتی از طرف دولت عراق‏‎ ‎‏خدمت آقایان مراجع رفتند و آقایان مراجع برای رئیس جمهور عراق(در آن زمان احمد‏‎ ‎‏حسن البکر بود) دعا کردند. با وجود اینکه در آنجا اسم امام برده نشده بود بلکه فقط لغت‏‎ ‎‏مراجع برده شده بود، لکن امام از این جریان خشمگین شدند و دستور دادند که تلفنی‏‎ ‎‏بکنند به قائم مقام فرماندار نجف و از ایشان خواسته شد که این مطلب تکذیب شود. اگر‏

‏این مطلب در جراید تکذیب نشود که دعایی در بین نبود، از طریق جراید دنیا به دنیا اعلام‏‎ ‎‏می کنم که این دروغ است، و این ایستادگی و موضع امام آنقدر قوی بود که این بعثیها که‏‎ ‎‏هیچ چیز حالیشان نبود، در این حال مجبور شدند که مطلب را تکذیب کنند.‏‎[1]‎

‎ ‎

  • )) حجت الاسلام والمسلمین عمید زنجانی؛ پا به پای آفتاب؛ ج1، ص 44.