فصل چهارم: ویژگیهای سیاسی
کسب خبر
از روشهای کسب خبر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

از روشهای کسب خبر

‏گاهی می شد عده ای می آمدند خدمت امام و گزارش مسأله ای را می دادند، امام‏‎ ‎‏نمی فرمودند که مطلع هستم، تا آخر گوش می دادند و وقتی که تمام می شد باز‏‎ ‎‏نمی فرمودند که من مطلع بودم و می دانستم. تجزیه و تحلیلی که ما در این موضوع داریم‏‎ ‎‏این است که اولاً، این نوعی ادب است و توی ذوق طرف نمی خورد، ثانیاً ایشان با شنیدن‏

‏یک قضیه و مسأله ای از افراد و گروههای متفاوت، ضد و نقیض و ضعف و قوت‏‎ ‎‏این گفتارها را پیش خودشان جمع بندی می کنند، و از تفاوت یا یکنواختی گفتار‏‎ ‎‏برداشت می کنند که مسأله چیست، و عجیبتر اینکه خانم زهرا مصطفوی، دختر‏‎ ‎‏گرامی حضرت امام، می فرمود: گاهی می شد تمام اهل خانه یک به یک خدمت‏‎ ‎‏ایشان می رفتیم و خبر واحدی را که به نظر ما مهم بود به امام می دادیم، امام همه‏‎ ‎‏را می شنیدند و هریک از ما هم فکر می کردیم که امام خبر تازه ای را دارند می شنوند!!‏‎ ‎‏و لذا یکی از اعضای دفتر ایشان، حجت الاسلام رسولی محلاتی ، می گفت که من‏‎ ‎‏حدود چهل سال است در خدمت امام هستم، آن مقداری که امام ما را می شناسد، ما امام‏‎ ‎‏را نشناخته ایم و ما معتقدیم که امام ما را از خود ما بهتر می شناسد؛ اما وقتی که با ما‏‎ ‎‏مواجه می شود، کانّه اصلاً ماهیتمان را نمی شناسد و به صورت و سیمای خودش‏‎ ‎‏نمی آورد.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

  • )) حجت الاسلام والمسلمین ایروانی؛ پا به پای آفتاب؛ ج 2، ص 284.