مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

‎امام خمینی(س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی/ تدوین عبدالرزاق اهوازی. ــ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1385.  457 ص.: مصور. ــ (یادها؛ 13)ISBN:  978 - 964 - 335 - 817 - 4                                                       فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.کتابنامه: به صورت زیرنویس.  1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ سرگذشتنامه. الف. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، گروه تاریخ، مؤسسه چاپ و نشر عروج. ب. اهوازی، عبدالرزاق، گردآورنده. ج. عنوان.          7  الف 2  هـ / 1576 DSR                                              0842092/ 955            کتابخانه ملی ایران                                                    15375 ـ 85 م‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

      

     کد/ م 2036

‏ ‏

ARMORU~1                    ‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

امام خمینی(س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی     

تدوین:  عبدالرزاق اهوازی

ناشر: چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س))

چاپ چهارم:   1392 / 2000  نسخه

قیمت:   17500  تومان

‏ ‏

‏                      ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                        0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                        0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه IV