مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

مقدمه

‏ ‏

‎ ‎

‏ ‏

 مقدمه 

‏    بسم اللَّه الرحمن الرحیم ‏

‏ امام خمینی(ره) ابررحمت الهی بود که خداوند کریم برای تحقق وعده های پیروزی‏‎ ‎‏ مستضعفان بر مستکبران به مردم ایران، جهان اسلام و محرومان دنیا هدیه کرد تا در ‏‎ ‎‏عصر انزوای دین از جامعه، باران امید را در دلهای مأیوس ببارد. ‏

‏بزرگ مرد صبوری که با آمیزه های فقهی، عرفانی، حکومتی و سیاسی، مسیر تاریخ ‏‎ ‎‏ایران را از انحراف پهلوی نجات داد و در مسیر حق نهاد. ‏

‏ سخن گفتن از شخصیتی چنین جامع الشرایط، با همه دقت، آسان نخواهد بود و آنچه ‏‎ ‎‏که در طول سالهای متمادی، یعنی از نیم قرن پیش، درباره سجایای اخلاقی امام گفته ‏‎ ‎‏شد، استنباطهای فردی از شخصیّت ایشان است و چه بسا رازهایی که در رفتار، گفتار و ‏‎ ‎‏کردار ایشان نهفته بود و هست، و آیندگان به تدریج پی به اسرار آن خواهند برد. ‏

‏ آنچه در این مجموعه آمده، اندک از بسیار حرف دل من، درباره امام است. البته، تمام ‏‎ ‎‏آنچه را که از سال 42 و حتی قبل از آن درباره ایشان می دانستم، یا به خاطر شرایط ‏‎ ‎‏سیاسی زمان نمی توانستم بگویم یا آنچه را که گفته ام در جائی ثبت نشده و فقط بخشی از ‏‎ ‎‏آنها در گزارشهای جاسوسی ساواک در جایی ثبت شده است. ‏

‏ در سالهای پس از پیروزی انقلاب نیز به تناسب شرایط جامعه، هر جا که ‏‎ ‎‏پیش آمده از شخصیت و نقش ایشان در اصلاح امور اسلام و ایران سخن گفتم و ‏‎ ‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه ا

‏مطمئنم مؤلف جوان این اثر با همه تلاشی که کرده، به همه آنچه که درباره امام گفته و ‏‎ ‎‏نوشته ام، دسترسی نداشته است.‏

‏ ضمن تقدیر از حسن انتخاب موضوع توسط آقای اهوازی، امیدوارم محققان امروز ‏‎ ‎‏کشور و جهان اسلام، با کنکاش درباره ابعاد شخصیّتی امام، راه شناخت این شخصیّت ‏‎ ‎‏بی بدیل و کم نظیر را در اوج تبلیغات مسموم دشمنان اسلام و ایران، برای آیندگان هموار ‏‎ ‎‏سازند. ‏

‏    اکبر هاشمی رفسنجانی            ‏

‏    رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه ب