امام خمینی و آیت اللّه‌ هاشمی رفسنجانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

امام خمینی و آیت اللّه‌ هاشمی رفسنجانی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

امام خمینی

 

و

 

آیت اللّه هاشمی رفسنجانی

‏ ‏


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 1

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 2