امام خمینی و آیت اللّه‌ هاشمی رفسنجانی
امام فرمودند: رادیو بخرید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

امام فرمودند: رادیو بخرید

امام فرمودند: رادیو بخرید

‏قضیه کاپیتولاسیون یک قضیه مهمی است، زود از آن نگذریم. من به عنوان یکی از‏‎ ‎‏شاگردان امام، جزو اولین آدمهایی بودم که خبر آن را شنیدم. آن هم از رادیوهای بیگانه.‏‎ ‎‏رفتم خدمت امام گفتم. امام قدری تحقیق کردند، فرمودند: «مسأله بسیار خطرناکی‏‎ ‎‏است.» مرا مأمور کردند و من رفتم تهران. گفتند بروید و حقایق را پیدا کنید. من هم آمدم‏‎ ‎‏تهران... دو یا سه روز طول کشید و من برگشتم خدمت امام. امام فرمودند: سفر خیلی‏‎ ‎‏پرباری بود. این دو سه روز خیلی چیزها آوردی. بعد هم آن موقع تصمیمی گرفتند که‏‎ ‎‏تاریخی و جالب است؛ آن موقع در حوزه کسی رادیو نداشت، رسم نبود طلبه ها رادیو‏‎ ‎‏داشته باشند. امام فرمودند: «تو برو رادیو بخر و ترتیبی بده که همه اخبار به ما به موقع‏‎ ‎‏برسد.» دویست تومان هم پول به ما دادند و گفتند رادیو بخرید. ما آمدیم در خیابان ارم‏‎ ‎‏مغازه ای بود الکترولوکس، یک رادیو بخریم. گفت: 400 تومان و از این ارزانتر نمی شود.‏‎ ‎‏200 تومان قسطی کردیم و دویست تومانش را دادیم رادیو «ارس» و هنوز هم، من این‏‎ ‎‏مطلب را حفظ کرده ام برای مبدأ تاریخ و گذاشتم توی موزه. امام وقتی که به اصل قضیه‏‎ ‎‏خوب واقف شدند، آن حرکت عظیم ضدّ امریکایی را شروع کردند.‏‎[1]‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 6

  • . جمهوری اسلامی؛ 9/8/83، ش 7334، ص 14.