امام و انقلاب اسلامی
چلّه های خونین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

چلّه های خونین

چلّه های خونین 

‏در چله شهدای وقایع خونین 19 دی در شهر قم، مجالس ختم و سوگواری بسیاری در‏‎ ‎‏اغلب شهرها، برگزار شد. این مراسم در برخی از مناطق با سرکوب وحشیانه عوامل‏‎ ‎‏رژیم روبه رو شد و حوادث خونین دیگری را رقم زد.‏

‏مهمترین حادثه در 29 بهمن در شهر تبریز روی داد. در این روز که از سوی مراجع و‏‎ ‎‏علما، عزای عمومی اعلام شده بود، گروههای کثیری از اقشار مردم  روانه مسجد محل‏‎ ‎‏برگزاری مراسم شدند، اما در آنجا با حضور متراکم پلیس و نیروهای امنیتی رژیم مواجه‏‎ ‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 48

‏شدند که از ورود آنها به مسجد ممانعت می کردند. با گسترش حضور جمعیت، مردم به‏‎ ‎‏این اقدام رژیم عکس العمل نشان دادند و با فریاد زنده باد خمینی و شعار مرگ بر شاه،‏‎ ‎‏راهپیمایی و تظاهرات بزرگی را آغاز کردند. اما طولی نکشید که عوامل رژیم با‏‎ ‎‏تیرانداری به سوی مردم، این حرکت آرام مردمی را به خاک و خون کشیدند و دهها نفر از‏‎ ‎‏مردم مؤمن و غیور را شهید و عده ای را مجروح کردند. ‏

‏امام در این ارتباط پیامی ‏‏[‏‏از نجف‏‏]‏‏ منتشر کردند و فرمودند:«سلام بر اهالی شجاع و‏‎ ‎‏متدیّن آذربایجان عزیز... که در مقابل دودمان بسیار خطرناک پهلوی قیام کردند و با فریاد‏‎ ‎‏«مرگ بر شاه» خط بطلان بر گزافه گوییهای او کشیدند زنده باشند مردم مجاهد عزیز‏‎ ‎‏تبریز...‏‎[1]‎‏ رژیم شاه در مقابل این حادثه دچار درماندگی شدید شد، تا آنجا که جمشید‏‎ ‎‏آموزگار، نخست وزیر، طغیان مردم تبریز را نتیجه دخالت بیگانگان اعلام کرد و شاه در‏‎ ‎‏مصاحبه ای گفت: شورشهای قم و تبریز نتیجه اتحاد نامقدّس بین کمونیستها و اشخاص‏‎ ‎‏بسیار مرتجع است.‏

‏در پاسخ به این ادعاهای رژیم، امام خمینی در پیامی به مناسبت اربعین شهدای‏‎ ‎‏تبریز‏‎[2]‎‏ فرمودند: «قیام تبریز، چون نهضت همه ایران، اسلامی است، برای دفاع از حق و‏‎ ‎‏از احکام اسلام است و نسبت ‏‏[‏‏دادن‏‏]‏‏ این قیام به مارکسیستها و مارکسیستهای اسلامی...‏‎ ‎‏که در تبلیغات شاهانه است، جز خدعه نیست و دلیل بر آن است که این مکتبهای‏‎ ‎‏انحرافی پایگاهی در ایران ندارند والاّ شاه از آنها ذکری نمی کرد.‏‎[3]‎

‏به این ترتیب در اندک زمانی، موج برگزاری یادواره های شهدای تبریز و قم، چلّه به‏‎ ‎‏چلّه، شهر به شهر را فرا گرفت و مخالفت و مبارزه با رژیم را در آستانه سال 57، در تمام‏‎ ‎‏کشور، گسترش داد.‏‎[4]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 49

  • . این پیام در 8 اسفند 1356 از نجف اشرف به مناسبت حوادث خونین تبریز در چهلم شهدای 19 دی منتشر شد (صحیفه امام؛ ج 3، ص 353).
  • . 4 فروردین 1357.
  • . صحیفه امام؛ ج 3، ص 359.
  • . انقلاب و پیروزی؛ صص 74ـ76.