امام و انقلاب اسلامی
شاه و آخرین روزها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

شاه و آخرین روزها

شاه و آخرین روزها 

‏در حالی که تسلّط و نفوذ امام و انقلابیون بر اوضاع کشور، هر روز بیشتر و بیشتر می شد،‏‎ ‎‏یأس و ناامیدی، شاه و رژیم در حال افول او را بیش از گذشته در برگرفته بود.‏

‏قاطعیت امام در ردّ هرگونه مذاکره با شاه و غیر قانونی خواندن هر دولتی که از شاه‏‎ ‎‏فرمان بگیرد، اکثر قریب به اتّفاق اشخاص طرف صحبت با شاه را از پذیرش مصالحه و‏‎ ‎‏ادامه مذاکره بازداشت؛ به نحوی که تقریباً مشخص شده بود که دیگر راه نجاتی برای‏‎ ‎‏شاه و رژیم سلطنتی او نیست، امّا حضور غیرمنتظرۀ شاپور بختیار در صحنه سیاسی‏‎ ‎‏کشور و پذیرش پست نخست وزیری دولت شاه، در معادلات سیاسی این روزها، تحولّی‏‎ ‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 66

‏دیگر ایجاد کرد.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 67

  • . همان؛ صص 144ـ 145.