امام و انقلاب اسلامی
امام با شورای انقلاب هماهنگ عمل می کردند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

امام با شورای انقلاب هماهنگ عمل می کردند

امام با شورای انقلاب هماهنگ عمل می کردند

‏از لحظه ای که امام وارد کشور می شوند و هسته اولّیه شورای انقلاب شکل می گیرد، همه‏‎ ‎‏کارها در این مرکز، متمرکز می شود. آنموقع اینطور نبود که ارتباطات امام فقط از طریق ما‏‎ ‎‏برقرار شود؛ بالاخره شخصیتهای کشور، علما، وابستگان و دوستان امام دائماً در رفت و‏‎ ‎‏آمد بودند و حتماً با امام حرفهایی می زدند ولی امام معمولاً برای تصمیماتشان، با‏‎ ‎‏شورای انقلاب، هماهنگ عمل می کردند. تقریباً شورای انقلاب در این مدت در اختیار‏‎ ‎‏امام بود. هر وقت با ما کاری داشتند و یا هر وقت ما با امام کاری داشتیم، امکان دسترسی‏‎ ‎‏وجود داشت، چون بین محل ما و ایشان فاصله ای نبود.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 79

  • . حقیقت ها و مصلحت ها: (گفتگو با هاشمی رفسنجانی)؛ ص 24.