سیره حکومتی امام
امام و انتقاد از دولت موقت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

امام و انتقاد از دولت موقت

امام و انتقاد از دولت موقت 

‏اعتقاد دولت موقت به حرکت گام به گام در مسائل کشور، متناسب با روحیه انقلابی‏‎ ‎‏مردمی که به تازگی و بعد از چندین دهه مبارزه، از قید و بند رژیم استبدادی شاه، رهایی‏‎ ‎‏یافته بودند و انتظارات بسیاری از انقلاب داشتند، نبود. امام هم منتظر تغییرات سریع و‏‎ ‎‏تحولات بنیادی بودند، اما اقدامات دولت موقت چندان پاسخگوی این انتظارات نبود و‏‎ ‎‏حتی، در بعضی از موارد، مسیر حرکت دولت، چنین خواسته ای را نشان نمی داد؛ تا‏‎ ‎‏جایی که ضعف آنها، امام را به انتقاد آشکار از نحوه عملکرد دولت موقت (در تاریخ‏‎ ‎‏15 اسفند 1357) مجبور ساخت. ‏

‏امام در سخنانی ـ که در مدرسه فیضیه قم مطرح شد ـ از وضعیت طاغوتی‏‎ ‎‏وزارتخانه ها انتقاد کردند و فرمودند: «ملت عدالت می خواهد، اتاق بزرگ نمی خواهد.‏‎ ‎‏ملت وزارتخانه می خواهد، وزارتخانه اسلامی»‏‎[1]‎‏ و خطاب به اعضای دولت گفتند:‏‎ ‎‏«ضعیفید آقا! تا ضعیفید، زیر بار اقویا هستید»‏‎[2]‎‏ ایشان همچنین با توجه به بحثهای مربوط‏‎ ‎‏به رفراندوم تعیین نظام، بار دیگر از سخنرانیهای بعضی از افراد از جمله آقای نخست‏‎ ‎‏وزیر، که به جای جمهوری اسلامی، جمهوری دمکراتیک اسلامی را پیشنهاد کرده‏‎ ‎‏بودند، انتقاد و تأکید کردند: «ما می خواهیم مستقل باشیم. ما (مذهبمان) اسلام است؛ ما‏‎ ‎‏قوانینمان، قوانین اسلامی است.» ‏‎[3]‎‏ البته امام، علی رغم این انتقادات و برخی از سخنان‏‎ ‎‏مشابه ـ که در روزهای بعد گفتند ـ در همه حال، دست از حمایت دولت موقت‏‎ ‎‏برنداشتند و در بیشتر موارد، پشتیبانی از آن را برای همگان، لازم و واجب می دانستند و‏‎ ‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 99

‏خودشان هم از راهنمایی و هدایت امور دریغ نمی کردند.‏‎[4]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 100

  • . صحیفه امام؛ ج 6، ص 329.
  • . همان جا.
  • . همان؛ ص 331.
  • . انقلاب و پیروزی؛ صص 229ـ330.