سیره حکومتی امام
شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه

شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه 

‏از همان آغاز پیروزی انقلاب که بحث تدوین پیش نویس قانون اساسی پیش آمد،‏‎ ‎‏ضرورت وجود مرجعی برای تطبیق قوانین مصوب مجلس با شرع مقدس، در بین‏‎ ‎‏نیروهای مبارز مسلمان مطرح بود و آن را با جدیت پیگیری می کردند. امام و سایر مراجع‏‎ ‎‏نیز، بر روی این مسأله تأکید داشتند؛ البته مخالفتهایی هم با چنین بحثی در میان جمعی از‏‎ ‎‏گروههای سیاسی مخالف اسلام و چند نفر از سیاسیون بود، اما با توجه به سابقه ای که‏‎ ‎‏این مسأله در قانون اساسی دوران مشروطیت داشت، این مخالفتها زیاد شکل نگرفت و‏‎ ‎‏جدی نشد. به همین دلیل ما این مسأله را در پیش نویس قانون اساسی آوردیم؛ البته در‏‎ ‎‏آنجا، اینها شورایی بودند که جمع آنها نسبت به فقها از اکثریت برخوردار بود. شورا تنها‏‎ ‎‏به درخواست یکی از مراجع و یا رئیس جمهوری، صلاحیت رسیدگی به قوانین را پیدا‏‎ ‎‏می کرد و چون واضح بود که در چنین شرایطی، این شورا خیلی نمی تواند مفید و مؤثر‏‎ ‎‏باشد، نمایندگان مجلس خبرگان در ترکیب و وظایف این شورا، تغییراتی ایجاد کردند،‏‎ ‎‏که باعث شد شورای نگهبان قانون اساسی، در متن نهایی قانون با قوت و قدرتی خاص‏‎ ‎‏بیاید و ضریب کارایی و اثر گذاری آن افزایش قابل توجهی یابد.‏

‏بعداً من در مصاحبه ای، در پاسخ به این پرسش که حضرت امام، در انتخاب اعضای‏‎ ‎‏شورای نگهبان، چه مسائلی را در نظر گرفتند، گفتم: آنچه امام در نظر گرفته اند، این است‏‎ ‎‏که اعضای شورای نگهبان، اسلام شناس باشند و قدرت اجتهاد و تشخیص آنچه که در‏‎ ‎‏مجلس تصویب می شود، داشته باشند و به طور کلی عدالت، علم و شهامت داشته‏‎ ‎‏باشند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 110

  • .همان؛ صص 442ـ443.