سیره حکومتی امام
شورای موقّت ریاست جمهوری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

شورای موقّت ریاست جمهوری

شورای موقّت ریاست جمهوری 

‏در جریان انفجار نخست وزیری که در آن واقعه، رئیس جمهور و نخست وزیر از دست‏‎ ‎‏رفتند، آنجا طبق قانون اساسی می بایست شورای موقت ریاست جمهوری تشکیل‏‎ ‎‏می شد که مرکّب از نخست وزیر، رئیس مجلس و رئیس دیوان عالی کشور بود. ما در‏‎ ‎‏آنجا نخست وزیر هم نداشتیم. ما به امام نامه نوشتیم که راه حل ما این است که شورای‏‎ ‎‏نگهبان نظر تفسیری خود را درباره قانون اساسی اعلام کند. ایشان گفتند: که شما به‏‎ ‎‏شورای نگهبان بنویسید. ‏

‏نظر همه ما این بود. شورای نگهبان همان شب جلسه کرد و نظر داد که اگر دو نفر،‏‎ ‎‏نظرشان موافق باشد، این به عنوان نظر اکثریت شورای سه نفره و معتبر می باشد. بعد من‏‎ ‎‏و رئیس دیوان عالی کشور، اطلاعیه ای دادیم و بدین صورت، نخست وزیر تعیین شد و‏‎ ‎‏آقای مهدوی کنی آمدند و شورای موقت تکمیل شد.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 146

  • . در مصاحبه با مجله راهبرد، نشریه مرکز تحقیقات استراتژیک، شماره 26، (زمستان 81)، ص 25.