سیره حکومتی امام
فرمان امام و حج نمایندگان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

فرمان امام و حج نمایندگان

فرمان امام و حج نمایندگان 

‏مجلس تعطیلی یک ماهه داشت که ما آن را برای ایام حج گذاشتیم که نمایندگان بتوانند‏‎ ‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 150

‏از این سه هفته استفاده کنند و آنهایی که باید مکّه بروند، بتوانند بروند. بعد با اظهاراتی‏‎ ‎‏که امام در روز ملاقات نمایندگان فرمودند، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان هم که‏‎ ‎‏همیشه در خط امام و تسلیم نظریات امام هستند، دو مطلب را مطرح کردند. هم خواستار‏‎ ‎‏لغو تعطیلات مجلس شدند و آقایانی هم که برای مسافرت مکه گذرنامه گرفته بودند،‏‎ ‎‏مراجعه کردند و از سفر منصرف شدیم، چون از بیانات امام احساس کردیم که خدمت‏‎ ‎‏در داخل کشور بر فریضه حج، مقدم است. من این مسأله را توسط حاج احمد آقا،‏‎ ‎‏خدمت امام پیغام دادم و عرض کردم که الان وضع ما اینطوری است. آقایانی که مکّه شان‏‎ ‎‏واجب نبوده، منصرف شدند و گفتند: ما در جبهه و جاهای دیگر خواهیم رفت و آقایانی‏‎ ‎‏که واجب هم بوده، چون احساس کردند که شما نظرتان ممکن است این باشد که‏‎ ‎‏کارهای دیگری مقدم بر حج هست، اجازه می خواهند که از سفر حجّشان که واجب هم‏‎ ‎‏بوده، منصرف بشوند و در نتیجه اگر چنین بشود، ما می توانیم تعطیلی مجلس را هم لغو‏‎ ‎‏کنیم. امام جواب داده بودند که: «خیر! من چنین چیزی نگفتم. من با صراحت گفتم که اگر‏‎ ‎‏حج واجب باشد، هیچ کس حق ممانعت را ندارد. آقایانی که واجب است مکه بروند،‏‎ ‎‏حتماً بروند و جلویشان گرفته نشود، خودشان هم نمی توانند منصرف بشوند؛ چون‏‎ ‎‏وظیفه است و اگر با رفتن آقایان امکان ادامه کار مجلس نیست، بقیه آقایانی که در کشور‏‎ ‎‏هستند، در محلهای انتخابی شان یا در جبهه و یا در جاهای دیگری که امروز، حضورشان‏‎ ‎‏نیاز است، خدمت کنند و برنامه تان را بهم نزنید.»‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 151

  • . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ نطقهای قبل از دستور سال 1361؛ صص 46ـ47.