سیره حکومتی امام
تصمیم گیری به موقع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

تصمیم گیری به موقع

تصمیم گیری به موقع

‏امام در مقام رهبر، همیشه به موقع تصمیم گرفته اند. می دانید اگر رهبری تصمیمی را یک‏‎ ‎‏مقدار زودتر یا دیرتر بگیرد، ممکن است فرصت از دست برود. ما ندیدیم، امام تصمیم‏‎ ‎‏بی موقع گرفته باشند؛ گاهی اوقات، پیش بینی حوادث به موقع خیلی مهم است. رهبری‏‎ ‎‏که بتواند با تجزیه و تحلیل، در زمان حال، نسبت به گذشته و آینده، عوامل را در نظر‏‎ ‎‏بگیرد، بی نظیر است. ایشان طبق روال امروز، متخصص جامعه شناسی، تاریخ یا‏‎ ‎‏روانشناسی نیستند، اما عملکردشان مورخین و جامعه شناسان و روانشناسان را انگشت‏‎ ‎‏به دهان گذاشته است.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 152

  • . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ مصاحبه های سال 1360؛ ص 277.