سیره حکومتی امام
جلسه سران در حضور امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

جلسه سران در حضور امام

جلسه سران در حضور امام 

‏آقای موسوی (نخست وزیر) وزرایی را پیشنهاد می کرد که آیت اللّه خامنه ای‏‎ ‎‏نمی پذیرفتند. ایشان رئیس جمهور بودند و تصویب اعضای کابینه حق ایشان بود. آخر به‏‎ ‎‏داوری انجامید. امام ما را تعیین کرد، تا در مواردی که به توافق نمی رسیدند، مسأله را حل‏‎ ‎‏کنیم. گروه پنج نفری، من، آیت اللّه خامنه ای، آیت اللّه موسوی اردبیلی، حاج احمد آقا و‏‎ ‎‏آقای موسوی.‏

‏در خیلی مسائل به صورت هفتگی، جلسه سران داشتیم و هر ماه یک بار، خدمت‏‎ ‎‏امام می رفتیم و جاهایی که مشکل داشتیم، ایشان حل می کردند. منجمله دربارۀ وزراء،‏‎ ‎‏مسائل را حل می کردیم.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 152

  • . کیهان؛ 19 / 11 / 1382، ش 17880، ص 12.