سیره حکومتی امام
امام تا دو سه روز آخر عمر کاملاً بر امور مسلط بودند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

امام تا دو سه روز آخر عمر کاملاً بر امور مسلط بودند

امام تا دو سه روز آخر عمر کاملاً بر امور مسلط بودند

‏ایجاد شبهه مریض بودن امام در ماههای آخر عمر و مشکل بودن ارتباط، شیطنت آمیز و‏‎ ‎‏نادرست است.حقیقت این است که امام تا دو سه روز آخر عمر کاملاً برامور مسلط‏‎ ‎‏بودند و روابط عادی بود. همه این حرفها سوء ظن است که شیاطین القاء می کنند و دروغ‏‎ ‎‏است.‏‎[1]‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 173

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 174

  • . همان؛ 20 / 11 / 1382، ش 17881، ص 12.