امام خمینی و حضرت آیت اللّه‌ خامنه ای
امام به ایشان فرمودند: باید بپذیرید!
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

امام به ایشان فرمودند: باید بپذیرید!

امام به ایشان فرمودند: باید بپذیرید!

‏آیت الله خامنه ای در مقامهای معمولی که جنبه دنیوی هم می توانست داشته باشد، برای‏‎ ‎‏به دست آوردن یک منصب اقدام نمی کرد. حتماً شما شهادت مرا مهم می دانید. چون من‏‎ ‎‏از جوانی ـ خیلی جوانی ـ با ایشان بودم، تا امروز و در همه مراحل می دیدم، هیچ وقت تا‏‎ ‎‏به حال نشده که برای ایشان موقعیّتی پیش بیاید برای ریاستی، مدیریّتی و کار مهم‏‎ ‎‏چشمگیری، که ایشان علاقه نشان بدهند که این کار را بگیرند، واقعاً همین طور بود؛ و‏‎ ‎‏من یک مورد هم تا به حال ندیده ام. خوب این خیلی مهم است که انسان چهل سال، بیش‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 177

‏از چهل سال با یک نفر در همه این مراحل باشد، همه این مراحل هم وسوسه کننده است‏‎ ‎‏برای انسان؛ اول انقلاب که همه به فکر بودند آن بزرگان پیشتاز انقلاب، که ایشان باشند؛‏‎ ‎‏ما با خواهش ایشان را از مشهد دعوت کردیم با اشاره امام، که ایشان بیایند و عضو‏‎ ‎‏شورای انقلاب باشند. ‏

‏وقتی که صحبت از ریاست جمهوری شد، شما نمی دانید من چه مقدار خون دل‏‎ ‎‏خوردم تا ایشان را راضی کردم که بپذیرند کاندید ریاست جمهوری شوند. دوره اول که‏‎ ‎‏تمام شد برای دوره دوم، وقتی که به ایشان اصرار می کردم که ما به وجود شما در جامعه‏‎ ‎‏نیاز داریم، دیگر ایشان حرفهای مرا هم قبول نمی کرد، تا بالاخره ما متوسل شدیم به امام‏‎ ‎‏که به ایشان فرمودند: «شما باید بپذیرید.» امام رسمشان نبود که به کسی بگویند تو به این‏‎ ‎‏پست یا آن پست برو؛ اما اینجوری بود.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 178

  • . جمهوری اسلامی؛ 11 / 10 / 73، ش 4519، ص 14.