امام خمینی و حضرت آیت اللّه‌ خامنه ای
آیت اللّه‌ خامنه ای تسلیم امام بودند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

آیت اللّه‌ خامنه ای تسلیم امام بودند

آیت اللّه خامنه ای تسلیم امام بودند

‏آیت اللّه خامنه ای در دوره دوم ریاست جمهوری شان نمی خواستند آقای موسوی را‏‎ ‎‏مطرح کنند. پیشنهاد ایشان افرادی منجمله آقای مهدوی بودند. این بحث مفصل است.‏‎ ‎‏ایشان می دیدند که توافق ندارند. امام هم روی ملاحظاتی می گفتند آقای موسوی باشد.‏‎ ‎‏از داخل مجلس هم جمع زیادی نامه نوشتند و در بیرون هم اینگونه منعکس کردند.‏‎ ‎‏حتی افرادی از جبهه نامه نوشتند که جبهه آسیب می بیند. دوستانی که بعداً «مجمع‏‎ ‎‏روحانیون» شدند در اطراف امام بودند. عوامل زیادی دست اندر کار بود. آیت اللّه ‏‎ ‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 186

‏خامنه ای هم تسلیم امام بودند و اگر امام نظر صریحی می دادند، ایشان تکلیفی برای‏‎ ‎‏خودشان قائل نبودند و می پذیرفتند. در این قضیه هم همین طور شد و پذیرفتند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 187

  • . کیهان؛ 19 / 11 / 1382، ش 17880، ص 12.