دیدگاههای فرهنگی امام
انقلاب فرهنگی در دانشگاهها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

انقلاب فرهنگی در دانشگاهها

انقلاب فرهنگی در دانشگاهها

‏دانشگاه در اوایل انقلاب، به مرکز تجمع ستادهای گروهکها تبدیل شده بود. از سویی‏‎ ‎‏دانشجویان مسلمان خواستار انقلاب فرهنگی و تغییر نظام آموزشی دانشگاهها بودند. با‏‎ ‎‏وجود ستادهای گروهکها نیز، انقلاب فرهنگی امکان پذیر نبود. این بود که شورای‏‎ ‎‏انقلاب، دستور تخلیه ستادهای گروههای سیاسی از داشگاهها را صادر کرد و‏‎ ‎‏دانشجویان مسلمان نیز با پیگیری، خواستار انقلاب فرهنگی شدند. به دنبال این‏‎ ‎‏ماجراها، سرپرستان دانشگاه تهران نیز استعفا کردند.‏

‏در این رابطه، من و آقای خامنه ای و آقای دکتر باهنر به دیدار امام رفتیم. در حضور‏‎ ‎‏امام، مسائل دانشگاهها مطرح شد و امام بر تغییر نظام آموزشی تکیه کردند و دربارۀ‏‎ ‎‏استعفای سرپرستان دانشگاه تهران فرمودند: «این آقایان خود مسئول این نابسامانیهای‏‎ ‎‏دانشگاه هستند. اگر هم استعفا نمی دادند، باید برکنار می شدند و بنابراین نمی توانند‏‎ ‎‏خودشان را تبرئه کنند.»‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 194

  • . پا به پای آفتاب؛ ج 6، صص 145ـ146.