دیدگاههای فرهنگی امام
دیدگاه امام نسبت به زنان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

دیدگاه امام نسبت به زنان

دیدگاه امام نسبت به زنان 

‏حرفهای امام دربارۀ زن خیلی دقیق است لذا خوانندگان اظهارات ایشان، باید بدانند که‏‎ ‎‏این گفته ها در حد شعار نیست و اگر گاهی هم مسائل شعاری مطرح می شود، پایگاهش‏‎ ‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 198

‏نظریات فقهی ایشان است. امام با ستایشهایی که از حضرت زهرا(س) می کردند، ایشان‏‎ ‎‏را محور و الگو برای زنان قراردادند. ‏

‏از دیدگاه اسلامی، تاریخی و عرفانی، نکاتی که ایشان دربارۀ حضرت زهرا(س)‏‎ ‎‏مطرح می کردند، بسیار مورد توجه محافل علمی و حوزوی قرار گرفت. ارتباط حضرت‏‎ ‎‏زهرا(س) به عنوان یک زن با ملائک خداوند و دریافت معارف از آسمان، علی رغم آنکه‏‎ ‎‏ایشان دارای منصب ولایت رسمی و نبوت و امامت نبود، امری است که نصیب هیچ‏‎ ‎‏فردی غیر از انبیاء نشده است؛ لذا امام بر این نکته توجه خاص داشتند و مقام حضرت‏‎ ‎‏زهرا (س) را از این دیدگاه مورد توجه قرار داده بودند. رفتار پیامبر و حضرت علی(ع) با‏‎ ‎‏حضرت زهرا(س) می تواند نمایانگر مسیر تکاملی و تعالی قرار گیرد. این افتخار امام‏‎ ‎‏است که یک مسلمان خوب و یک شاگرد از مکتب ائمه ما بوده است. بنابراین شناخت‏‎ ‎‏آن مکتب و مبانی آن، که می تواند افرادی همچون امام را پرورش دهد، بسیار مهمتر از‏‎ ‎‏شناخت خود افراد است، حتی اگر آن فرد، امام باشد. لذا اهمیت بحث درباره افکار و‏‎ ‎‏اندیشه های امام، از اهمیّت بسیار بالای اسلام، قرآن، شیعه و مکتب اهل بیت ناشی‏‎ ‎‏می شود. خود قرآن که یکی از مبانی تفکرات امام است، مهمترین سند برای ماست.‏

‏امام تقریباً در همه سخنرانیها و اظهاراتشان، از حضور خانمها در عرصه سیاسی و‏‎ ‎‏اجتماعی قدردانی کرده اند و تأکید داشته اند که نقش زنان از چند بعد بسیار مهم بوده‏‎ ‎‏است:‏

‏اولاً: حضور در اجتماعات و تظاهرات که یکی از ابزار مهم شکست حکومت پهلوی‏‎ ‎‏بشمار می آید؛ رژیم پهلوی زمانی شکست خورد که مردم به صورت انبوه به خیابانها‏‎ ‎‏ریختند. و حضور خانمها از نظر عاطفی و تبلیغات جهانی از اهمیت بیشتری برخوردار‏‎ ‎‏بود، زیرا یک حضور طبیعی ناشی از تفکر عامه مردم بود. لذا حقیقتاً ما در پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب، باید خودمان را مرهون حضور زنان در انقلاب بدانیم و امام روی این نکته تأکید‏‎ ‎‏داشتند. ‏

‏در میدان جنگ که خانمها نمی توانند به استثنای موارد اضطراری، به عنوان‏‎ ‎‏سربازهای صف مقدّم در میدان حضور داشته باشند، امام می فرمایند که نقش خانمها در‏‎ ‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 199

‏جنگ خیلی مهم بود؛ و بنده به عنوان کسی که سالها فرمانده جنگ بودم و عوامل مؤثر‏‎ ‎‏در جنگ را در ذهن دارم، این مهم را تأئید می کنم.‏

‏با توجه به نقش همسری و مادری زنان، مشاهده می شود که مادرهای با فضیلت، با‏‎ ‎‏شخصیت و دارای تفکرات صحیح، نقششان در تربیت فرزندان، چه پسر و چه دختر،‏‎ ‎‏بیشتر از آقایان است. دلیل آن هم بیشتر، نقش عاطفی مادر است که در رشد بچه ها‏‎ ‎‏مؤثراست و به همین دلیل است که امام می فرمایند: «از دامن زن است که مرد به معراج‏‎ ‎‏می رود».‏‎[1]‎‏ امّا مهمترین مسأله ای که بعد از انقلاب اتفاق افتاد، حضور ملت در عرصه‏‎ ‎‏انتخابات است. قبل از پیروزی انقلاب نه تنها امام، بلکه هیچ کس دیگر، اهمیتی برای‏‎ ‎‏رأی خانمها درانتخابات قائل نبود؛ زیرا اصل انتخابات را دروغ می دانستند. اما بعد از‏‎ ‎‏پیروزی انقلاب، علما، مراجع تقلید و رهبر ما، همه می پذیرند که خانمها حق دارند مانند‏‎ ‎‏آقایان، در انتخابات رأی بدهند و این مسأله بسیار مهمی است، زیرا اگر نظر مساعد امام‏‎ ‎‏بود و اگر فکر نمی کردند که زنها هم مثل مردها در سرنوشت کشور سهم داشته و حق‏‎ ‎‏رأی دارند، امروز حضور بی شائبه زنان را در عرصه انتخابات نمی دیدیم.‏‎[2]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 200

  • .صحیفه امام ج 7 ص 341
  • . تأملی بر جایگاه زن: مجموعه مقالات فارسی کنگره بین المللی جایگاه و نقش زن از دیدگاه امام خمینی(س)؛ ج 1، صص 18ـ22.