امام و سیاست خارجی
نقش تعدیل کننده امام در سیاست خارجی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

نقش تعدیل کننده امام در سیاست خارجی

نقش تعدیل کننده امام در سیاست خارجی 

‏در سیاست خارجی، نقش امام معمولاً نقش یک تعدیل کننده بود. آن موقع (در اوایل‏‎ ‎‏پیروزی انقلاب)، در دولت مرحوم رجایی، خیلیها معتقد بودند که ما با دولتها، سر و کار‏‎ ‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 207

‏نداریم. بلکه با ملتها سر و کار داریم. امام صریحاً گفتند: «این چه حرفی است که شما‏‎ ‎‏می زنید؟ مردم با دولت و دولت با دولتها باید کار کند.»‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 208

  • . فصلنامه حکومت اسلامی؛ (بهار 79) سال یازدهم، ش 1، صص 56ـ57.