امام و سیاست خارجی
امریکا نمی تواند غلطی بکند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

امریکا نمی تواند غلطی بکند

امریکا نمی تواند غلطی بکند

‏بعد از اشغال این جاسوسخانه و حوادثی که بعد از آن پیش آمد، دو نظر کاملاً رودررو و‏‎ ‎‏مقابل، در محیط خودمان و در دنیا، می بیبنیم. یک نظر از سوی مخالفانی بود، مثل‏‎ ‎‏لیبرالها، غربزده ها و کسانی که قبله گاهشان تمدن آلوده غرب است، اینها این نظر را‏‎ ‎‏داشتند که این حرکت را یک حرکت مضر، در تضعیف کشور و مایه عقب ماندگی در امور‏‎ ‎‏مادی، تلقی می کردند.‏

‏در مقابل اینها، یک تفکر دیگری بود که مایه اصلی آن، خط امام است که حضرت‏‎ ‎‏امام همان روزها فرمودند که: «این انقلاب دوم است و انقلابی است که از انقلاب دوم‏‎ ‎‏بالاتر است» و در همین رابطه ها، مطالبی گفتند که مثلاً امریکا چه غلطی می تواند بکند و‏‎ ‎‏ما رابطه با امریکا را می خواهیم چه کنیم؟‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 213

  • . جمهوری اسلامی؛ 14 / 8 / 1365 ش 2155 ص 11