امام و سیاست خارجی
پاسخ امام به نامه پادشاه عربستان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

پاسخ امام به نامه پادشاه عربستان

پاسخ امام به نامه پادشاه عربستان‎[1]‎

‏جواب نامه پادشاه عربستان سعودی، از زبان امام امّت اینقدر کوبنده و در اوج عظمت‏‎ ‎‏بود که من بی اختیار به یاد جمله پر معنای قرآن افتادم که «‏اللّه أعلم حیث رسالته‏» ‏‎[2]‎‏ واقعاً که‏‎ ‎‏معنای رهبری به تمام معنا، در وجود پیشوا و مرجع تقلید عظیم الشأن ما تجسم یافته‏‎ ‎‏است.‏

‏خالد کوشیده بود در نامه اش، تهمتهایی بزند و جریانی را که در مکه راه افتاده‏‎ ‎‏برخلاف روح حج و عبادت معرفی کند، اسمی از مواد مخدر برده بود و با تغییر‏‎ ‎‏شعارهای مسلمانان ایران خواسته بود، چیزی را به خورد مردم بدهد و قیافه مظلومیت‏‎ ‎‏به خودش بگیرد. اما در عین حال، نامه پادشاه عربستان سعودی، نشانگر عجز رهبران‏‎ ‎‏سعودی از حل مشکلات و دست به دامان رهبر ما شدن نیز، بود. ‏

‏جواب امام نشان داد که رهبر ما، نایب امام زمان و جانشین معصوم است. همه آنچه‏‎ ‎‏که لازم بود، امروز به دنیای اسلام بگوییم، امام در این جواب گفتند. نشان دادند که حج‏‎ ‎‏از مسیر واقعی خودش منحرف شده است و اگر ما با حج واقعی اسلام سر و کار داشتیم،‏‎ ‎‏آواکسها و چیزهای دیگر، به درد ما نمی خوردند...‏

‏ملک خالد در پیامش گفته بود که زوّار ایرانی می گویند: «اللّه اکبر، خمینی رهبر» یا‏‎ ‎‏«اللّه واحد، خمینی واحد»، همه مسلمانها می دانند که شعار مسلمانها این است که «اللّه ‏‎ ‎‏اکبر، خمینی رهبر» و «اللّه واحد، خمینی قائد». خالد «قائد» را فراموش می کند و «واحد»‏‎ ‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 218

‏می آورد که می گوید گفته اند: «خمینی واحد» که در ذهن مسلمانها این را ایجاد کند که‏‎ ‎‏مسلمانها «واحد» را که صفت خداست برای امام هم می آورند.‏‎[3]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 219

  • . در حج سال 1360 بر خلاف معمول همه سال، مقامات دولت عربستان عده ای از زایران ایرانی را به جرم فعالیتهای سیاسی درمراسم حج، دستگیر و زندانی و اخراج کردند. زائران ایرانی در راهپیماییهای مختلف علیه امریکا و اسرائیل شعار می دادندکه با برخورد خشن پلیس عربستان مواجه می شد. در پی ناآرامیهای زائران ایرانی در مکه، ملک خالد پادشاه عربستان نامه ای به امام خمینی نوشت و از فعالیتهای سیاسی حجاج ایرانی انتقاد کرد. امام خمینی در پاسخ به این نامه تأکید کردند: «دولت عربستان که در مرکز سیاست اسلامی است، نباید طرفدار امریکا و اسرائیل باشد.»  (صحیفه امام؛ ج 15، صص 290ـ293.)
  • .سوره انعام  /  آیه 124
  • . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ نطقهای قبل از دستور سال 1360؛ صص 109ـ110.