امام و سیاست خارجی
امنیت خلیج فارس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

امنیت خلیج فارس

امنیت خلیج فارس

‏این حرف را ما در ماههای اول جنگ زدیم، یعنی سیاست ما در شورای عالی دفاع و‏‎ ‎‏خدمت حضرت امام از اول، این طور ترسیم شد که ما امنیت خلیج فارس را تا موقعی‏‎ ‎‏حفظ می کنیم که صادرات ما از خلیج فارس به طور عادی، جریان داشته باشد و اگر‏‎ ‎‏روزی در جنگ، هر قدرتی، چه صدام و چه خارجیها و ابرقدرتها، بخواهند ما را از نفت‏‎ ‎‏محروم کنند، محاسبه این موضوع برای دشمنان ما خیلی آسان است. زیرا، وقتی ایران‏‎ ‎‏نفت نداشته باشد، طبعاً خلیج فارس برای ایران ارزشی ندارد... زیرا وقتی نفت نداشته‏‎ ‎‏باشیم، احتیاج به بندر برای صدور و وارد کردن نیز، نداریم. لذا، این کار را برای همه‏‎ ‎‏کسانی که خودشان را به جنگ آلوده کردند، می کنیم اعم از قدرتها و کشورهای همسایه‏‎ ‎‏که به جنگ آلوده شدند و به طور کلی خلیج فارس را از حیّز انتفاع، می اندازیم و این‏‎ ‎‏تدبیری است که ما اوایل جنگ گرفتیم.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 221

  • . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ مصاحبه های سال 1362؛ صص 126ـ127.