امام و سیاست خارجی
موضع امام درباره اشغال لبنان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

موضع امام درباره اشغال لبنان

موضع امام درباره اشغال لبنان

‏در تاریخ 15 خرداد 1361، اسرائیل به بهانه واهی و با استفاده از وجود جنگ بین عراق‏‎ ‎‏و ایران و نگرانی بخشی از دولتهای عرب از پیروزی ایران، از هوا و زمین و دریا به کشور‏‎ ‎‏مظلوم و گرفتار لبنان حمله کرد و تا بیروت پیش رفت و بخشی از جنوب را در اشغال نگه‏‎ ‎‏داشت و بعداً معلوم شد که یکی از اهداف آن، کم کردن فشار به عراق و نجات بعث‏‎ ‎‏عراق و گرفتار کردن سوریه است که حامی ایران و مخالف بعث عراق بود. طبیعی بود که‏‎ ‎‏در ایران موجی از درخواست حمایت از فلسطین و مردم لبنان به وجود آید و بسیاری از‏‎ ‎‏رزمندگان خواستار حضور در جبهه های جهاد مستقیم با دشمن صهیونیستی بشوند و‏‎ ‎‏شدند و بعث عراق از این فرصت که اسرائیل برایشان خلق کرده بود، استفاده کنند و‏‎ ‎‏پیشنهاد متارکه جنگ و اجازه عبور از ایران و از خاک عراق به سوی مرزهای اسرائیل را‏‎ ‎‏بدهند. وقت زیادی از شورای عالی دفاع و فرماندهان و مسئولان سیاسی صرف بحث‏‎ ‎‏در این موضوع می شد و جمعی از کارشناسان ما هم برای بررسی وضع جبهه های لبنان و‏‎ ‎‏اسرائیل به منطقه رفتند. ‏

‏برای کمکهای غیرنظامی تردیدی نبود و به سرعت انجام گرفت، دربارۀ کمکهای‏‎ ‎‏نظامی نظر تیزبین امام، مانع تقسیم نیروها و گرفتاری در دو جبهه شد و توطئه ای دیگر‏‎ ‎‏خنثی شد.‏

‏مخصوصاً تأکیدی که امام داشتند هر چه زودتر جوانان ما به جبهه بپیوندند و پیش از‏‎ ‎‏آنکه فرصت یک کار اساسی در لبنان از دست برود، نیروهای رزمنده ایران را در این‏‎ ‎‏مرحله، از درگیری با عراق، بخش عظیمش را آزاد کنیم برای اعزام به لبنان و برای مبارزه‏‎ ‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 225

‏در منطقه ای که برای ما و آینده کشورهای اسلامی سرنوشت ساز است.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 226

  • . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ نطقهای پیش از دستور سال 1361؛ صص هجده ـ بیست و شش.