ابعاد گوناگون شخصیت امام
عرفان امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

عرفان امام

عرفان امام

‏مرحوم آیت اللّه شاه آبادی از استوانه های عصر ما هستند. حضرت امام که سخنانشان‏‎ ‎‏برای ما حجت نیرومندی است، بارها اعجاب خودشان را از خصوصیات روحی این مرد‏‎ ‎‏بزرگوار اظهار می داشتند؛ و ما می دانیم که تأثیر نفوس قدسیه مرحوم شاه آبادی در‏‎ ‎‏تکوین شخصیت حضرت امام مؤثر بوده است.‏

‏اگر امام از هیچ کس غیراز خدا نمی ترسیدند؛ اگر امام حالتی داشتند که وظیفه شان را‏‎ ‎‏بر همه چیز مقدم می داشتند؛ و اگر انسانی بودند که خدا را با آن عظمت، در بصیرت‏‎ ‎‏خودشان می دیدند و دنیا را در مقابل خداوند، بسیار حقیر می دیدند و ماسوی را چیزی‏‎ ‎‏نمی دیدند؛ اینها همه به خاطر دانش و عرفان امام است و قطعاً سهم قابل توجهی را از‏‎ ‎‏مرحوم شاه آبادی گرفته بودند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 241

  • . عارف کامل، استاد عرفان امام خمینی، ص 30ـ32، انتشارات بنیاد علوم و معارف اسلامی.