ابعاد گوناگون شخصیت امام
صرفه جویی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

صرفه جویی

صرفه جویی

‏حاج احمد آقا می گفت: گاهی که ما دو دستمال کاغذی را از جعبه بیرون می آوردیم. امام‏‎ ‎‏ناراحت می شدند. خودشان وقتی می خواستند از دستمال استفاده کنند، یک دستمال را‏‎ ‎‏چهار تکه می کردند و از هر تکه، جداگانه استفاده می کردند. ایشان از قول امام نقل‏‎ ‎‏می کرد که امام می گفتند: «من اوقاتم تلخ می شود  وقتی که می بینم گزارشهای مختلفی از‏‎ ‎‏اطراف می آید: شهربانی، ژاندارمری، سپاه و وزارت کشور و غیره، همه یک مطلب را‏‎ ‎‏روی کاغذ نوشته اند و فرستاده اند. این چه وضعی است که در مملکت از کاغذ این جور‏‎ ‎‏استفاده می شود؟»‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 245

  • . اطلاعات؛ 14/12/1361، ش 16959، ص 13.