ابعاد گوناگون شخصیت امام
هم زاهد و هم عارف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

هم زاهد و هم عارف

هم زاهد و هم عارف

‏وقتی در قم طلبه بودیم، آقایانی بودند که در بیرونیها زیلو و در اندرونی قالی‏‎ ‎‏می گذاشتند، ولی امام در بیرونی خود قالی گذاشته بودند. خانه امام هم بزرگ بود که بعد‏‎ ‎‏از ازدواج آقا مصطفی، بخشی از آن را به ایشان دادند. انسان معتدلی بودند؛ در عین حال‏‎ ‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 245

‏زاهد و در حدّ عارف و فقیه بودند و می دانستند چه کار کنند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 246

  • . کیهان؛ 25/11/1382، ش 17882، ص 12.