ابعاد گوناگون شخصیت امام
امام هدیه خدا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

امام هدیه خدا

امام هدیه خدا

‏خدا امام را با مشخصه های برجسته به بشریت هدیه کرد و ایشان چون خورشیدی تابناک‏‎ ‎‏راه مسلمین دنیا را روشن کردند. امام عمر بسیار بابرکتی داشتند که هر قدر در دنیا‏‎ ‎‏کنکاش کنیم بعد از انبیاء الهی شخصیتی که منشأ این همه خیر و تحول در جهان باشد‏‎ ‎‏نخواهیم یافت. در طول تاریخ، بوقهای تبلیغاتی دنیا در مورد هیچ کس به اندازه امام به‏‎ ‎‏صدا در نیامد، اما علیرغم همه تبلیغات استکبار، نفوذ امام تا اعماق دورافتاده جهان‏‎ ‎‏ریشه پیدا کرد.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 254

  • . جمهوری اسلامی؛ 25 / 4 / 1368، ش 2933، ص 12.