ابعاد گوناگون شخصیت امام
تربیت شاگردان خوب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

تربیت شاگردان خوب

تربیت شاگردان خوب

‏امام جمع زیادی شاگرد خوب تربیت کردند؛ مثلاً اگر بین دهه 1330 تا 40 را نگاه کنید و‏‎ ‎‏شاگردانی را که در درس امام حاضر می شدند، ببینید... می بینید آن موقع حوزه خیلی‏‎ ‎‏وسیع نبود و ما جهارصد پانصد نفر بودیم که در درس ایشان شرکت می کردیم؛‏‎ ‎‏شاگردانی که ایشان داشتند در درس دیگران هم می رفتند؛ با آیت اللّه بروجردی و یا آیات‏‎ ‎‏ثلاث دیگر درس داشتند، اما عشق آنها امام بود و حقیقتاً امام را مثل جانشان دوست‏‎ ‎‏داشتند. امام هیچ امتیازی به کسی نمی دادند. امتیازی هم از کسی نمی خواستند.‏‎ ‎‏شهریه ای به طلبه ها نمی دادند. دوره ای را که من دارم عرض می کنم، برنامه ای نداشتند‏‎ ‎‏که بخواهند اینها را معرفی کنند. یا وقتی که ایشان می خواستند به خمین بروند، جمعی از‏‎ ‎‏شاگردهای ایشان که ما جزء آنها بودیم، می گفتیم ما هم خدمت شما بیاییم. ایشان‏‎ ‎‏فرمودند: مگر می خواهیم سینه بزنیم که شما می خواهید بیایید؟ من می روم، شما هم‏‎ ‎‏بیایید. حتی وقتی که می خواستند از خانه شان به حرم بروند، به جای اینکه از خیابان‏‎ ‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 255

‏بروند، از کوچه می رفتند تا نمایشی که چند طلبه از پشت سرشان می رفتند، ندهند. ولی‏‎ ‎‏همین طلبه ها واقعاً عاشق ایشان بودند، برای اینکه با افکار ایشان آشنا و تربیت شده‏‎ ‎‏بودند. همین ها در روز مبارزه، به اصطلاح زبرالحدید یا صف مقدم اطلاع رسانی برای‏‎ ‎‏افکار امام بودند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 256

  • . همان؛ ص 275ـ276.