برخی دیدگاههای فقهی امام
اقتصاد تحت کنترل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

اقتصاد تحت کنترل

اقتصاد تحت کنترل

‏موقعی که امام این دو فتوا را نوشتند‏‎[1]‎‏ در نجف تبعید بودند و در رأس امور نبودند و این‏‎ ‎‏مشکلات اجرایی حکومت را هم تجربه نکرده بودند. اول می گویند: «نرخ آزاد است،‏‎ ‎‏انحصار ممنوع است» و دوباره در مسأله بعد می گویند: «دولت حق تعیین قیمت و حق‏‎ ‎‏انحصار در مواردی را که مصالح جامعه ایجاب می کند، دارد.» چقدر این جالب است! و‏‎ ‎‏این حرکت اقتصادی، اقتصاد تحت کنترل دولت، تولید تحت کنترل و حرکت تجاری‏‎ ‎‏تحت کنترل با چه مبانی روشنی برای ما مطرح است.‏‎[2]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 263

  • . ر.ک؛ کتاب رساله نوین (ترجمه و نگارش تحریر الوسیلة) عبدالکریم بی آزار شیرازی / جلدهای 2و3 .
  • . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ خطبه های نماز جمعه؛ ج 2، ص 497.