برخی دیدگاههای فقهی امام
طهارت اهل کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

طهارت اهل کتاب

طهارت اهل کتاب

‏حضرت امام همیشه می فرمودند: نجاست اهل کفّار سیاسی است، نجاست میکربی‏‎ ‎‏نیست. اگر آنها از برخی آلودگیها پرهیز نمی کنند، بحث متنجس پیش می آید و بحث‏‎ ‎‏نجس بودن آنها مطرح نیست.‏‎[1]‎‏ هر چیز دیگری می تواند این حالت تنجّس را پیدا کند.‏‎[2]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 268

  • برای اطلاع بیشتر از نظرات فقهی حضرت امام درباره طهارت اهل کتاب به کتاب الطهاره السیدالخمینی ج 3 ـ ص 285 تا ص 307 و نیز به کتاب تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة کتاب النجاسات ص 204 - 203 تألیف آیت اللّه فاضل لنکرانی مراجعه نمایید.
  • . هفت آسمان: فصلنامه تخصصی ادیان و مذاهب؛ ش 23، س 6، (پاییز 1383).