امام و مردم
سخن سرنوشت ساز امام پیرامون حضور مردم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

سخن سرنوشت ساز امام پیرامون حضور مردم

سخن سرنوشت ساز امام پیرامون حضور مردم 

‏این اظهارات امام‏‎[1]‎‏ دربارۀ کسانی که گفته بودند مجتهدین، حق اینگونه هدایتها را دارند‏‎ ‎‏می باشد که خیلی حرف بزرگی است. خب، می دانیم که واژه اجتهاد و مجتهد در این‏‎ ‎‏مملکت چقدر مقدس است، و می دانیم که مردم در مقابل مجتهدین و کسانی که این‏‎ ‎‏عنوان مقدس را با خودشان دارند، چقدر خاضعند! کسانی که در جاهایی گفته بودند که‏‎ ‎‏چون حکومت، حکومت خدا و حکومت امام زمان است و نایب حکومت، فقیه و‏‎ ‎‏مجتهد جامع الشرایط است، با این استدلال در اینگونه امور منجر به تشکیل مجلس‏‎ ‎‏می شود که حق تصمیم گیری دارد، این حق مجتهدین است که به عنوان نایب عام امام‏‎ ‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 272

‏زمان این مسأله را هدایت می کنند و نمی شود این مسأله به این مهمی را در اختیار افکار‏‎ ‎‏مردم کوچه و بازار گذاشت! این حرف به صورت ظاهرش قابل قبول می آید و‏‎ ‎‏عوامفریبانه هم می تواند باشد. امام به محض اینکه این نکته به گوششان رسید، در اولین‏‎ ‎‏فرصت این مسأله را ـ که ممکن است صادقانه هم ادا شده باشد، اما به عنوان یک‏‎ ‎‏توطئه ای که گوینده اش ممکن است خبر از توطئه نداشته ـ محکوم کردند. این حرف‏‎ ‎‏بسیار جالبی بود که امام زدند، از حرفهای تاریخی امام است، باید در تاریخ ما به عنوان‏‎ ‎‏یک سخن سرنوشت ساز ثبت شود. امام فرمودند: نه! چنین حرفهایی نزنید! این خطرش‏‎ ‎‏از آن حرف «دین از سیاست جداست» بیشتر است.‏‎[2]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 273

  • . اشاره آیت اللّه هاشمی رفسنجانی به بیانات امام خمینی(س) درباره انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی است؛ ایشان فرمودند: اینکه می گویند انتخابات از امور سیاسی و امور سیاسی هم حق مجتهدین است، هر دو غلط است؛ انتخابات در انحصار هیچ کس نیست، نه روحانیون، نه احزاب، نه گروهها؛ انتخابات مال همه مردم است.
  • . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ خطبه های نماز جمعه؛ ج 5، ص 452.