مشاوری امین
اعتقاد احمد آقا به امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

اعتقاد احمد آقا به امام

اعتقاد احمد آقا به امام 

‏دربارۀ حاج احمد آقا باید بگویم که ایشان واقعاً به رهبری امام عقیده داشت. البته چون‏‎ ‎‏به امام از ما نزدیکتر بود، برایش آسانتر بود که حرفهایش را به امام بزند یا حرفهای ما را‏‎ ‎‏بگوید که می گفت. ولی ما باید وقت می گرفتیم و می رفتیم. اگر بگویم احمد آقا بیشتر از‏‎ ‎‏دیگران با امام ارتباط داشت، درست است؛ اما اگر بگویم به قصد کانالیزه کردن امام‏‎ ‎‏عمل می کرد، قبول ندارم. اینکه آیت اللّه منتظری می نویسند (در اواخر عمر امام حاج‏‎ ‎‏احمد آقا پیامهای امام را می نوشت) همه اینها دروغ است. من این چیزها را خیلی خوب‏‎ ‎‏می دانم. رابطه حاج احمد آقا با امام اینگونه بود که اگر امام می دیدند احمد آقا چیزی را‏‎ ‎‏به امام نگفتند و یا نخواستند بگویند و به اسم امام مطرح کرده باشند، از احمد آقا‏‎ ‎‏نمی گذشتند. حتی در کارشان بحدّی دقیق بود که ـ این بارها درجلسات ما تکرار شد ـ‏‎ ‎‏امام شفاهی دستوری به احمد آقا می دادند و ایشان می گفت: بنویسید تا اگر روزی‏‎ ‎‏مشکلی پیش بیاید، مستند باشد؛ یعنی از امام نوشته می گرفت تا در آینده چنین مسائلی‏‎ ‎‏که الان مطرح می کنند، پیش نیاید.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 281

  • . کیهان؛ 12 / 11 / 1382، ش 17875، ص 16.