مشاوری امین
احمد آقا عزیزترین افراد نزد امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

احمد آقا عزیزترین افراد نزد امام

احمد آقا عزیزترین افراد نزد امام

‏در یک بحثی، خدمت امام امت بودیم. ایشان اشاره کردند به حاج احمد خمینی و‏‎ ‎‏فرمودند: «این احمد که یکی از عزیزترین انسانهایی است که پیش من است. اگر بنا باشد‏‎ ‎‏که فدای اسلام بشود من یک ذره قلباً ناراحت نمی شوم. صحبت اینکه یک وقت اظهار‏‎ ‎‏ناراحتی بکنم نه!». ‏


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 284

‏اینکه امام فرمودند: «احمد آقا عزیزترین افراد در نزد من است» که خب، این نشان‏‎ ‎‏خدماتی است که ایشان می کردند و امام می دانستند.‏‎[1]‎

‏ ‏


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 285

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 286

  • . جمهوری اسلامی؛ 4 / 8 / 1365، ش 2147، ص 10.