امام و فقدان یاران انقلاب
شهید باهنر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

شهید باهنر

شهید باهنر 

‏امام آقای باهنر را خیلی خوب می شناخت و عنایت ویژه ای به ایشان داشت. قبل از‏‎ ‎‏پیروزی انقلاب، دو اتفاق مهم افتاد: یکی وقتی که اعتصابها و تحصنها خیلی اوج گرفت،‏‎ ‎‏بنا بود گروهی این تحصنها را اداره کنند. قرار شد بعضی جاها اعتصاب نکنند؛ چون به‏‎ ‎‏مردم فشار می آمد. کمیسیونی تشکیل شد که اینها را کنترل بکند؛ آقای باهنر جزو این‏‎ ‎‏کمیسیون بود. اینجا کانون مدیریت بود و با امام ارتباط داشت. یک مورد دیگر تشکیل‏‎ ‎‏شورای انقلاب بود. آقای مطهری که می خواستند در پاریس خدمت امام برسند، به‏‎ ‎‏ایشان گفتیم که پیشنهاد تشکیل شورای انقلاب را به امام بگویند. امام پذیرفتند و پنج نفر‏‎ ‎‏را تعیین کردند که در شورای انقلاب باشند که آقای باهنر جزو این پنج نفر بودند. اینکه‏‎ ‎‏امام بیایند و قبل از اینکه ما بیاییم و مسائل را از نزدیک با ایشان در میان بگذاریم، آقای‏‎ ‎‏باهنر را عضو شورای انقلاب تعیین کنند؛ این نشانه اعتماد کافی ایشان به آن شهید عزیز‏‎ ‎‏بود.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 294

  • . جام جم؛ 8 / 6 / 1380، ش 424، ص 2.