امام و تحول فکری در حوزه
درس اخلاق امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

درس اخلاق امام

درس اخلاق امام

‏درس اخلاق امام ـ تا آنجا که ما اطلاع داریم، البته من درس اخلاق امام را درک نکردم،‏‎ ‎‏اخبارش را می شنیدم و از شاگردان ایشان توصیف می شنیدم ـ که هفته ای یک روز در‏‎ ‎‏حوزه بود و مایه خیلی چیزها شده بود، یعنی پایه های این روحانیت را مستحکم کرده‏‎ ‎‏بود. شهید مطهری در اظهاراتشان در جلسات خصوصی که با ایشان داشتیم، می گفتند که‏‎ ‎‏واقعاً اینطور بود که ما وقتی امروز درس امام را می گرفتیم، تا هفته بعد حسابی تحت تأثیر‏‎ ‎‏آن درس بودیم و این خیلی چیز خوبی است؛ یعنی مثلاً پنجشنبه درس اخلاق که‏‎ ‎‏می رفتیم، ایشان مطالبی می گفتند و شیوه اخلاق امام هم مثل اخلاق مرسوم حوزه ها و‏‎ ‎‏درسهای اخلاقی امام، این جوری نبوده که خشک و کلاسیک بخواهد انجام بشود! ایشان‏‎ ‎‏یک مقدار مطلب  را باز می کردند. به ریشه می رفتند، مسائل اخلاقی را تحلیل می کردند،‏‎ ‎‏عرفان را با اخلاق مخلوط می کردند، در موقع درس گفتن، انسان را اوج می دادند و به‏‎ ‎‏آدم حالتی می دادند که در موقع درس گرفتن، خود را در یک عالم دیگر می دیده است.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 301

  • . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ سخنرانیهای سال 1362؛ صص 102ـ103.