امام و تحول فکری در حوزه
علما و مسأله فلسطین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

علما و مسأله فلسطین

علما و مسأله فلسطین

‏اوائل شروع نهضت اسلامی در حدود سال 40 و 41، حتی در بین علما و بزرگان ما هم،‏‎ ‎‏مسأله فلسطین حساسیتی نداشت. قطعه تاریخی که شاید هیچ وقت نگفتم، عرض‏‎ ‎‏می کنم تا بفهمید که آن روز چه چیزی بود و حالا چه شده است؛ حضرت امام یک روزی‏‎ ‎‏در یک جلسات کوچکی که ما خدمتشان بودیم، فرمودند که : «من در جلسه ای که با‏‎ ‎‏علمای اعلام داشتم، فشار زیادی آوردم که جزء درخواستهایمان مسأله فلسطین را‏‎ ‎‏بگذاریم که چون علماء موضوعات مبارزه را تعیین می کردند، آقایان نپذیرفتند.» امام با‏‎ ‎‏تأثر فرمودند که: «خیلی برای من تلخ بود که در بین علما هم نتوانیم به این نتیجه برسیم‏‎ ‎‏که این مسأله بزرگ دنیای اسلام است.» البته امام موفق شدند که در جلسات بعد این را‏‎ ‎‏در دستور مبازره بگذارند.‏‎[1]‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 303

‎ ‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 304

  • . جمهوری اسلامی؛ 28 / 11 / 74، ش 6169، ص 3.