سیاستهای اقتصادی امام
اسلام پابرهنگان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

اسلام پابرهنگان

اسلام پابرهنگان

‏اینکه امام به اسلام پابرهنگان توجه داشتند، درست است؛ اما سعی امام و به تبع ایشان‏‎ ‎‏سعی ما، این بود که این عده را از پابرهنگی بیرون بیاوریم. امام می گفتند: «اینها بر‏‎ ‎‏اشراف و کاخ نشینها مزیت دارند. ما نباید اینها را همیشه پابرهنه نگه داریم». امام هیچ‏‎ ‎‏وقت چنین نمی گفتند که اینها همیشه پابرهنه بمانند. بهره برداری متوسط از نعمتهای‏‎ ‎‏خدا، جزء مبانی اسلامی است که امام هم داشتند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 313

  • . کیهان؛ 25 / 11 / 1382، ش 18228، ص 129.