امام و دفاع مقدس
فتوای امام درباره رفتن به جبهه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

فتوای امام درباره رفتن به جبهه

فتوای امام درباره رفتن به جبهه 

‏فتوایی از امام منتشر شد که همان فتوای معمولیشان است و چیز جدیدی نبود اگر جبهه‏‎ ‎‏به نیرو نیاز دارد، آن مقدم است و هر کس باید کارش را بگذارد و به جبهه برود. چون این‏‎ ‎‏مطلب در روزنامه آمد، همه خیال کردند، چیز جدیدی است. تمام شخصیتهای کشور:‏‎ ‎‏استاندارها، مسئولین رادیو و تلویزیون، نمایندگان مجلس، وزرا و شخصیتها همه حرکت‏‎ ‎‏کردند، کارها را گذاشتند و گفتند: «ما می خواهیم به جبهه برویم». به جایی رسید که‏‎ ‎‏فرماندهان نظامی مصاحبه کردند و گفتند: «بابا! ما دولتیها را کار نداریم، آنها کارهایشان‏‎ ‎‏را انجام بدهند.» بر اثر فشار مردم که همه می خواستند به جبهه بروند، رئیس جمهور‏‎ ‎‏خدمت امام رفت و امام فرمودند: «به مردم بگویید این فتوای جدید نبوده است، همان‏‎ ‎‏حرف سابق است».‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 322

  • . همان ؛ ج 3، ص 248.