امام و دفاع مقدس
فشار نماینده ها برای رفتن به جبهه ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

فشار نماینده ها برای رفتن به جبهه ها

فشار نماینده ها برای رفتن به جبهه ها 

‏فشار زیادی از طرف آقایان نماینده ها بود که ما بتوانیم، ترتیبی بدهیم که آقایان به نحوی‏‎ ‎‏در جبهه ها و کارهای جنگ شرکت کنند. در این باره، من خدمت امام مسأله را عرض‏‎ ‎‏کردم، چون از طرف بسیاری از مؤسسات، دانشگاهها، کارخانه ها، آموزش و پرورش و‏‎ ‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 322

‏جاهای دیگر فشار زیادی هست و مردم احساس تکلیف کرده، می گویند: ما مستقیماً از‏‎ ‎‏دستور امام‏‎[1]‎‏ اینطور می فهیم که باید برویم جبهه، و هیچ کاری نمی تواند مانع از این باشد‏‎ ‎‏و این مسأله ممکن است منجر به تعطیل شدن بعضی از مراکز کار مردم بشود. ایشان‏‎ ‎‏فرمودند: «که تا اجبار نشده که تعطیل بشود، جایی نباید تعطیل بشود. اگر به اندازه لازم‏‎ ‎‏از جاهای دیگر نرفتند، جنگ اولویت دارد، همان اعتبار هست و سر جای خود باقی‏‎ ‎‏است.»‏‎[2]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 323

  • . امام(س) در تاریخ 4 فروردین 1365 در دیدار با مسئولان کشوری و لشکری فرمودند: «امروز همه ما مکلف هستیم. جوانهای ما باید این جبهه ها را پر کنند از انسانهای قوی که بحمداللّه هم الان پر کردند، لکن بیشتر لازم است». (صحیفه امام؛ ج 20، ص 25).
  • . اطلاعات؛ 21 / 1 / 1365، ش 17854، ص 2.