امام و دفاع مقدس
ادعای فریب امام!
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

ادعای فریب امام!

ادعای فریب امام!

‏ادعای اینکه فرماندهان سپاه بعد از فتح خرمشهر، امام را فریب داده اند، درست نیست.‏‎ ‎‏خود امام بعد از فتح خرمشهر، موافق با ختم جنگ نبودند و بحث بر سر ورود به خاک‏‎ ‎‏عراق یا عدم ورود بود. ابتدا نظر امام این بود که وارد خاک عراق نشویم؛ ولی فرماندهان‏‎ ‎‏نظامی ارتش و سپاه با منطق نظامی، امام را قانع کردند که اگر بناست به جنگ ادامه‏‎ ‎‏دهیم، نمی توانیم به عراق اطمینان بدهیم که وارد خاک آن نمی شویم و امام پذیرفتند،‏‎ ‎‏به طور محدود و در نقاط خالی از سکنه یا کم سکنه وارد شوند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 325

  • . کیهان؛ 15 / 11 / 1382، ش 17877، ص 12.