اندیشه های الهی امام
رهبری پیامبرگونه امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

رهبری پیامبرگونه امام

‏ ‏

رهبری پیامبرگونه امام

‏باید در سیاستها و رهبری پیامبرگونه امام خمینی بیشتر تفکر و تعمق کرد تا بفهمیم در این‏‎ ‎‏سالها چه اتفاقی برای ایران افتاد؟ و چگونه این مسیر را با افتخار طی کردیم؟‏

‏محور و قهرمان این حرکت و تاریخ پر بار کشور، شخص حضرت امام بودند و باید‏‎ ‎‏وجود ایشان را در تاریخ خود به عنوان لطف خداوند بنگریم. تنها انسان خودساخته و‏‎ ‎‏تحت تأثیر احکام و معارف و اخلاقیات اسلامی به مانند امام خمینی می توانست چنین‏‎ ‎‏حادثه بزرگی را به وجود آورد. اگر خود ما در بطن حوادث حضور نداشتیم و تنها از‏‎ ‎‏طریق تاریخ آن را می خواندیم، برایمان به مانند افسانه و داستان می نمود؛ ولی امروز‏‎ ‎‏همه می دانیم که فقط با نیروی متکی به روح بزرگ و اراده و ایمان و ارتباط با خدا و‏‎ ‎‏همچنین پایگاه نیرومند مدیریتی مانند امام، توانستیم از سدّ مشکلات با موفقیت عبور‏‎ ‎‏کنیم.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 337

  • . جمهوری اسلامی؛ 13 / 11 / 1376، ش 5410، ص 3.