اندیشه های الهی امام
ایجاد حکومت اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

ایجاد حکومت اسلامی

ایجاد حکومت اسلامی 

‏نهضت اسلامی ـ که اوایل اسم انقلاب نداشت ـ با هدف ایجاد حکومت اسلامی شروع‏‎ ‎‏شد و این هدف در قلب امام بود و در ظاهر خیلی نمود نداشت.‏

‏مسأله مهم این است که امام توانست حوزه را بعد از آنهمه مرارتها و تجربه های تلخ‏‎ ‎‏گذشته دوباره وارد صحنه سیاست و حکومت خواهی بکند. این اصلاً در تاریخ نبود،‏‎ ‎‏مقاطع تاریخ ما حوزه های نیرومندی را نشان می دهد؛ اما به این شکل، هیچ یک از‏‎ ‎‏حوزه ها وارد میدان نشده اند. امام این کار را انجام دادند.‏

‏نکته دیگر این بود که یک رهبر اسلامی که شرایط تقلید را دارد و مقلَّد مردم است،‏‎ ‎‏نظر بدهد که ما باید به طرف حکومت اسلامی برویم. ‏


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 338

‏معمولاً علمای گذشته این کار را نمی کردند. شما بقیه بزرگان،  افرادی مثل مرحوم‏‎ ‎‏شیرازی که فتوای تنباکو را می دهد، یا کسانی که با آن عظمت در گذشته بودند، مرحوم‏‎ ‎‏صاحب کفایة یا مرحوم صاحب عروة، و قبل از آنها بزرگان دیگر را ببینید، با این داعیه،‏‎ ‎‏به میدان آمدند ـ گرچه در سالهای اول نمی گفتند ـ این واقعاً یک مسأله بدیعی است.‏

‏تدوین ولایت فقیه کار مهمی است، آن هم در شرایطی که مرجع تقلید و رهبر در‏‎ ‎‏تبعید است و آنجا هم حکومت بغداد اجازه تحرّک به ایشان نمی دهد. در نجف اختیار‏‎ ‎‏خانه، کوچه، مدرسه و درسش را هم ندارد. امام به فکر نوشتن حکومت ولایت فقیه‏‎ ‎‏می افتد و آن کتاب به وجود می آید و آن محتویات جزء برنامه مبارزه داخلی کشور قرار‏‎ ‎‏می گیرد. آدم باید بفهمد که چگونه فکر امام در این مسیر حرکت کرده و چه زمان مناسبی‏‎ ‎‏انتخاب کرده اند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 339

  • . فهرست تفصیلی سخنرانیهای آیت الله هاشمی رفسنجانی، ص 217. آرشیو روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام