اندیشه های الهی امام
سنّت شکنی امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

سنّت شکنی امام

سنّت شکنی امام 

‏در زندگی امام امت، بهترین نمونه های شکستن طلسمها و بیرون آمدن از فضاهای‏‎ ‎‏خودساخته ای که انسانها را محصور کرده، فراوان می بینیم.‏

‏اصل شرکت در مسائل سیاسی، و مبارزه ای که امام به این صورت راه انداختند،‏‎ ‎‏همین خودش یک سنت شکنی بود. آن روزها چنین چیزی در جامعه نبود و تز جدایی‏‎ ‎‏دین از سیاست با عدم دخالت روحانیت در سیاست یک چیز پذیرفته شده ای بود در‏‎ ‎‏خشکه مقدسها و محیطی که محیط رشد روحانیت بود؛ و امام این را شکستند.‏

‏اینکه امام حاضر شدند از عراق به پاریس بروند، در آن زمان این یک سنت شکنی‏‎ ‎‏بود. آن روزها پذیرفتنی نبود اینکه مرجع تقلیدی در جایی مثل پاریس، انقلاب را‏‎ ‎‏هدایت کند. ایشان شاید به جاهای دیگر می توانستند بروند. در داخل هم، از آن روزی‏‎ ‎‏که ایشان تشریف آوردند و حرفهای جدیدی که در همه ابعاد مطرح کردند، خود گویای‏‎ ‎‏این مسأله است. ‏


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 339

‏فتواهای اخیری که حضرت امام دادند، اگر چه از لحاظ موضوع چندان مهم نیست‏‎ ‎‏ولی در همین بحث می گنجد. اینکه مسأله شطرنج را عوض کردند، اینکه در موسیقی‏‎ ‎‏نظرات جدیدی ابراز کردند، در بین مراجع ما چنین شهامت و جسارت و آمادگی گفتن‏‎ ‎‏حق معلوم نیست همیشه وجود داشته باشد.‏

‏این حرفی که امام برای آخرین بار گفتند و هنوز رویش بحث نشده، مسأله تعریف‏‎ ‎‏اجتهاد مناسب جامعه اسلامی را، که حرفی بسیار پرمعنایی بود.‏

‏ایشان فرمودند: این اجتهادی که امروز می تواند کارساز باشد در جامعه امروزی ما،‏‎ ‎‏اجتهادی نیست که انسان در حوزه و در حجره محدود، و در محیط دربسته و دور از‏‎ ‎‏واقعیتهای جامعه بنشیند و فقه اسلامی را بخواهد از منابعش در بیاورد.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 340

  • . جمهوری اسلامی؛ 3 / 10 / 1367، ش 2779، ص 2.