اندیشه های الهی امام
معارف اسلام به زبان روشن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

معارف اسلام به زبان روشن

معارف اسلام به زبان روشن

‏در ایام حج و در کنار کعبه مقدسه، در آنجایی که دل مردم به یاد خدا می تپد و آنجایی که‏‎ ‎‏همه چیز آماده است برای اینکه دل، پیام خدا را بشنود، در آنجایی که محیط وحی الهی‏‎ ‎‏است، یک بار دیگر مردم از زبان فرزند پیامبر، حرفهای پیامبر را با صراحت و خوبی‏‎ ‎‏بشنوند؛ این برای مردم ایران افتخار است.‏

‏امام امت  در این پیام، قدرت عظیم اسلام، امکانات عظیم دنیای اسلام و ضعف‏‎ ‎‏دشمنان اسلام را مشخص فرمود و اشاره کرد که: «اگر شما از امکانات نفت و بازار و‏‎ ‎‏دیگر امکاناتتان علیه دشمنانتان استفاده کنید، می توانید دشمنان خود را به زانو‏‎ ‎‏درآورید». خاصیت و ماهیت آنها را مشخص کرد و گفت: «اینها همان بتهایی هستند که‏‎ ‎‏پیامبر در آن حرکت عظیمش از خانه کعبه آنها را پایین کشید و از بین برد. امروز این بتها‏‎ ‎‏در کاخهای سیاه و سفید و سرخ امپریالیستهای رنگارنگ دنیا متمرکز شده اند و از آنجا بر‏‎ ‎‏مردم خدایی می کنند. او معارف اسلام را به زبان روشن بیان کرد و کاخ سیاه امریکا را که‏‎ ‎‏به غلط سفید نامیده شده، لقب سیاه داد.‏‎[1]‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 345

‎ ‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 346

  • . همان؛ ج 8 ، ص 383.