فهارس
فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست تفصیلی

‏ ‏

عنوان‏صفحه‏

‏ ‏

امام خمینی و آیت اللّه هاشمی رفسنجانی

‏آشنایی با امام··· 3‏

‏استفاده از محضر امام··· 4‏

‏لهجه شیرین خمینی··· 5‏

‏تحقیق در مورد جزئیات کاپیتولاسیون··· 5‏

‏امام فرمودند: رادیو بخرید··· 6‏

‏مأموریت به یزد از طرف امام··· 6‏

‏سفر به عراق و دیدار با امام··· 7‏

‏امام از پاریس احوال می پرسند··· 8‏

‏کمیته سوخت··· 9‏

‏دیدار در مدرسه علوی··· 9‏

‏پیام جانبخش امام··· ‏10

‏رسیدگی به وضع رادیو از طرف امام··· ‏11

‏قرائت حکم انتصاب بازرگان از سوی امام··· ‏12

‏قرائت پیام امام در مجلس خبرگان قانون اساسی··· ‏13


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 429

‏سِمَت مردمی··· ‏16

‏سرپرستی وزارت کشور··· ‏16

‏جانشین فرماندهی کلّ قوا··· ‏17

‏ریاست مجلس··· ‏19

‏ریاست جمهوری··· ‏20

‏امام برای سلامتی من گوسفند نذر و قربانی می کردند··· ‏20

‏چهارشنبه 10 تیر 1360··· ‏21

‏پنجشنبه 25 تیر 1360··· ‏21

‏جمعه 9 مرداد 1360··· ‏21

‏پنجشنبه 16 مهر 1360··· ‏21

‏چهارشنبه 29 مهر 1360··· ‏22

‏شنبه 29 اسفند 1360··· ‏22

‏سه شنبه 9 فروردین 1362··· ‏22

‏دوشنبه 1 اسفند 1362··· ‏22

‏ ‏

امام و انقلاب اسلامی

‏تأثیر انقلاب بر جامعه اسلامی··· ‏25

‏زمینه های مرجعیت امام··· ‏26

‏خاستگاه امام در مبارزه··· ‏29

‏امام لیبرالها را نمی پسندید··· ‏31

‏واکنش امام به حادثه فیضیّه··· ‏32

‏مطمئن و استوار··· ‏34

‏آزادی امام··· ‏34

‏ارتش و وفاداری به امام··· ‏35

‏ ‏


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 430

‏قیام 15 خرداد 1342··· ‏36

‏اولین سخنرانی پس از آزادی··· ‏37

‏15 خرداد عزای عمومی··· ‏38

‏امام و کاپیتولاسیون··· ‏38

‏مأمورین دست امام را بوسیدند!··· ‏39

‏تبعید امام و مشکل رژیم با مقلدان امام··· ‏40

‏تدریس حکومت اسلامی··· ‏40

‏طرد منافقین··· ‏41

‏بیانیه های امام··· ‏43

‏تقیه حرام است··· ‏44

‏مبارزه مسلحانه··· ‏44

‏زندان عشرت آباد··· ‏46

‏نوار کوچک سه دقیقه ای··· ‏46

‏استقامت امام··· ‏46

‏قیام 19 دی در قم··· ‏47

‏چلّه های خونین··· ‏48

‏تحریم جشنهای نوروز 57··· ‏50

‏روزهای حادثه··· ‏50

‏رمضان خونین··· ‏51

‏دولت آشتی ملّی··· ‏52

‏استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی··· ‏53

‏17 شهریور، جمعه خونین··· ‏53

‏امام و پایان دوره تبعید··· ‏55

‏هجرت امام به پاریس··· ‏56

‏تریبون جهانی انقلاب··· ‏57


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 431

‏امام در نوفل لوشاتو··· ‏58

‏برخورد با مارکسیستها··· ‏59

‏سیزده آبان و دولت نظامی··· ‏59

‏شورای انقلاب در نهان··· ‏61

‏محرم و پیروزی خون بر شمشیر··· ‏62

‏راهپیماییهای مردمی در تاسوعا و عاشورا··· ‏63

‏هیأت اعزامی امام در خوزستان··· ‏64

‏شاه و آخرین روزها··· ‏66

‏کنفرانس گوادلوپ··· ‏67

‏ژنرال امریکایی در ایران··· ‏69

‏اعلان رسمی تشکیل شورای انقلاب··· ‏70

‏بستن فرودگاه··· ‏71

‏بختیار، بحران مشروعیت و استعفاء··· ‏72

‏تحصن در دانشگاه تهران··· ‏73

‏مخالفت امام با مصلحت دانی امریکایی··· ‏75

‏روز ورود امام··· ‏75

‏امدادهای غیبی و پرواز انقلاب··· ‏76

‏امام آمد··· ‏77

‏باید به بهشت زهرا بروم··· ‏77

‏اعلام دولت··· ‏78

‏در اوج شادمانی، امام را گم کردیم··· ‏78

‏امام با شورای انقلاب هماهنگ عمل می کردند··· ‏79

‏دستگیری بختیار!··· ‏79

‏ارتش و وفاداری به امام··· ‏80

‏21 بهمن 1357، روز سرنوشت··· ‏81


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 432

‏آرامش امام در روز پیروزی انقلاب··· ‏82

‏امام ناخدای کشتی انقلاب··· ‏82

‏عصر سازندگی··· ‏83

‏انقلاب اسلامی و فلسطین··· ‏84

‏امام در راه قم··· ‏85

‏قم و استقبال از امام··· ‏86

‏منازعات قومی و منطقه ای··· ‏87

‏اعزام هیأتهای حل و فصل مشکلات··· ‏88

‏نخستین نوروز انقلاب··· ‏89

‏15 خرداد عزای عمومی برای همیشه··· ‏90

‏حوادث پاوه··· ‏90

‏بازگشت امام به تهران··· ‏91

‏جنبشهای آزادیبخش و اندیشه صدور انقلاب··· ‏93

‏ ‏

سیره حکومتی امام

‏فرمان امام مبنی بر تشکیل دولت موقت··· ‏97

‏تولد کمیته های انقلاب··· ‏98

‏امام و انتقاد از دولت موقت··· ‏99

‏دادگاههای انقلاب··· ‏100

‏شورای انقلاب و اعضای دولت موقت··· ‏101

‏مأموریتهای دولت موقت··· ‏102

‏تأکید بر جمهوری اسلامی··· ‏104

‏رفراندوم جمهوری اسلامی··· ‏105

‏اعلام رسمی استقرار جمهوری اسلامی··· ‏106

‏همه پرسی یا مجلس مؤسسان··· ‏107


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 433

‏مجلس مؤسسان یا مجلس خبرگان··· ‏108

‏شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه··· ‏110

‏ادغام شورای انقلاب و دولت موقت··· ‏111

‏استعفای دولت موقت··· ‏111

‏تدوین ولایت فقیه در قانون اساسی··· ‏113

‏رفراندوم قانون اساسی··· ‏114

‏حزب جمهوری خلق مسلمان··· ‏114

‏مطرح شدن نام امام برای ریاست جمهوری!··· ‏118

‏تولّد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی··· ‏119

‏فعالیت مخالفان داخلی··· ‏120

‏نخستین نماز جمعه··· ‏120

‏دخالت روحانیت در اداره کشور··· ‏121

‏فرماندهی بنی صدر··· ‏121

‏برخورد با بنی صدر··· ‏122

‏قاطعیت امام درباره بنی صدر··· ‏125

‏عزل بنی صدر··· ‏126

‏نامه ای به امام··· ‏126

‏شورای نگهبان··· ‏135

‏کودتای نوژه··· ‏136

‏احیای ارتش جمهوری اسلامی ایران··· ‏137

‏تشکیل حزب جمهوری اسلامی··· ‏138

‏پائین آوردن فتیله حزب جمهوری اسلامی··· ‏139

‏امام مخالف قائم مقامی آقای منتظری··· ‏140

‏فرمان هشت ماده ای امام··· ‏141

‏شوراهای اسلامی··· ‏142


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 434

‏بسیج از بهترین یادگارهای امام··· ‏142

‏بسیج، روح حرکت پیامبر··· ‏143

‏تأسیس بنیاد شهید··· ‏143

‏خداوند مصالح این امّت را بر زبان امام جاری می کند··· ‏144

‏واکنش امام نسبت به انفجار حزب جمهوری··· ‏144

‏شورای موقّت ریاست جمهوری··· ‏146

‏امام دستور خریدن ماشین ضدّ گلوله دادند!··· ‏146

‏امام از معاملات تسلیحاتی مطّلع بودند··· ‏147

‏مقاومت امام··· ‏147

‏گزینش افراد··· ‏147

‏مخالفت با انقلابی نماها··· ‏147

‏شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی··· ‏148

‏رابطه مجلس و امام··· ‏148

‏امام جزئیات مسائل مملکت را زیرنظر داشتند··· ‏148

‏حکومت برنامه ریزی شده··· ‏149

‏مشی علی گونه امام··· ‏149

‏واکنش امام نسبت به اهانت اشخاص در مجلس··· ‏149

‏شایسته سالاری در نگاه امام··· ‏150

‏محدوده ولایت فقیه··· ‏150

‏فرمان امام و حج نمایندگان··· ‏150

‏حمایت امام از نهادها··· ‏151

‏تصمیم گیری به موقع··· ‏152

‏جلسه سران در حضور امام··· ‏152

‏عدم دخالت نیروهای مسلح در امور سیاسی··· ‏152

‏محکومیت منافقین··· ‏153


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 435

‏امام و مجمع تشخیص مصلحت نظام··· ‏153

‏امام و مجمع روحانیون مبارز!··· ‏167

‏اهتمام امام نسبت به مجلس··· ‏168

‏راهگشایی موانع توسط امام··· ‏168

‏دفع خطرات از انقلاب اسلامی توسط امام··· ‏169

‏بازنگری در قانون اساسی··· ‏170

‏مشخص شدن تکلیف مسئولان··· ‏173

‏امام تا دو سه روز آخر عمر کاملاً بر امور مسلط بودند··· ‏173

‏ ‏

امام خمینی و حضرت آیت اللّه خامنه ای

‏اعتماد و علاقه امام··· ‏177

‏امام به ایشان فرمودند: باید بپذیرید!··· ‏177

‏طرحی شبیه طرحهای پیغمبر!··· ‏178

‏امام به ایشان عشق می ورزیدند··· ‏178

‏همین آقای خامنه ای!··· ‏179

‏برادر امام!··· ‏184

‏آیت اللّه خامنه ای تسلیم امام بودند··· ‏186

‏دوشنبه 8 تیر 1360··· ‏187

‏جمعه 17 مهر 1360··· ‏187

‏یکشنبه 9 آبان 1361··· ‏187

‏شنبه 14 اسفند 1361··· ‏188

‏یکشنبه 15 اسفند 1361··· ‏188

‏چهارشنبه 18 خرداد 1362··· ‏188

‏ ‏

دیدگاههای فرهنگی امام

‏«مکتب تشیّع» و مشورت با امام··· ‏191


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 436

‏سیمای انقلاب و نخستین حضور··· ‏191

‏مطبوعات و آرمانهای ملّت··· ‏192

‏نهضت سوادآموزی··· ‏193

‏انقلاب فرهنگی در دانشگاهها··· ‏194

‏کلاسهای دانشجویی··· ‏194

‏دانشگاه آزاد اسلامی··· ‏195

‏مدارس خصوصی··· ‏196

‏نظر امام درباره چاپ اسکناس··· ‏196

‏جامعه شناسی امام··· ‏197

‏حق رأی زنان··· ‏197

‏دیدگاه امام نسبت به زنان··· ‏198

‏قانونگرایی امام··· ‏200

‏ناخشنودی امام از برنامه های خشن صدا و سیما··· ‏202

‏نظر امام درباره موسیقی··· ‏202

‏مقام معلّم··· ‏203

‏تصویب آرم جمهوری اسلامی··· ‏203

‏ ‏

امام و سیاست خارجی

‏اولین سفیر ایران در امریکا!··· ‏207

‏نقش تعدیل کننده امام در سیاست خارجی··· ‏207

‏قطع رابطه با مصر··· ‏208

‏دیدار مرد شماره دو لیبی··· ‏209

‏سیاست مبنایی امام··· ‏211

‏13 آبان و تصرف سفارت امریکا··· ‏211

‏امریکا نمی تواند غلطی بکند··· ‏213


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 437

‏بحران گروگانگیری··· ‏213

‏امام حل ّ مسأله گروگانها را به مجلس واگذار کردند··· ‏214

‏کمیسیون تحقیق درباره جنایات شاه و امریکا··· ‏215

‏پاسخ امام به نامه پادشاه عربستان··· ‏218

‏نظر امام درباره اشغال افغانستان··· ‏219

‏محکومیت دخالتهای امریکا در ایران··· ‏219

‏سیاست تشنج زدایی··· ‏220

‏امنیت خلیج فارس··· ‏221

‏فتنه های امریکایی··· ‏221

‏مراسم تدفین برژنف··· ‏222

‏موضع امام در قضیه مک فارلین··· ‏222

‏محکومیت سلمان رشدی··· ‏224

‏موضع امام درباره اشغال لبنان··· ‏225

‏ایده امام درباره فلسطین··· ‏226

‏روز جهانی قدس··· ‏227

‏روابط حسنه ایران و شوروی!··· ‏227

‏نامه امام به گورباچف··· ‏228

‏ ‏

ابعاد گوناگون شخصیت امام

‏شخصیت جامع امام··· ‏233

‏عوامل ساخته شدن شخصیت امام··· ‏239

‏عرفان امام··· ‏241

‏هر چه داریم از امام است··· ‏241

‏روح الهی امام··· ‏242

‏حضرت امام، تز اجرایی داشت··· ‏242


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 438

‏امام لقمان حکیم··· ‏243

‏رهبری حکیمانه امام··· ‏243

‏بزرگترین خدمت حضرت امام به تاریخ اسلام··· ‏244

‏روحیه قوی و عارفانه··· ‏244

‏شهادت فرزند··· ‏244

‏صرفه جویی··· ‏245

‏وضوی امام··· ‏245

‏هم زاهد و هم عارف··· ‏245

‏دینداری امام··· ‏246

‏ایمان امام··· ‏246

‏نماز شب امام··· ‏246

‏ویژگیهای اخلاقی امام··· ‏247

‏جهان بینی امام··· ‏248

‏مایل نبودند مطرح شوند··· ‏248

‏بخشش و بزرگواری امام··· ‏249

‏قاطعیت امام··· ‏249

‏دستور معالجه جاسوس امریکایی!··· ‏249

‏پرهیز از ستایش··· ‏250

‏عدم ترس امام از حوادث··· ‏250

‏امام در لیست ترور ضدّ انقلاب··· ‏250

‏استقامت امام··· ‏250

‏ایمان به مردم··· ‏251

‏رابطه امام با خداوند··· ‏252

‏تأکید بر حضور جوانان··· ‏252

‏استعداد امام··· ‏252


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 439

‏دوران خانه نشینی امام··· ‏253

‏حسینیه جماران یادآور جلسات پیامبر(ص)!··· ‏254

‏امام هدیه خدا··· ‏254

‏طراوت حضور امام در جامعه اسلامی··· ‏254

‏موفقیتهای امام··· ‏255

‏تربیت شاگردان خوب··· ‏255

‏کارکردهای امام··· ‏256

‏اهتمام به نظرات کارشناسی··· ‏258

‏ ‏

برخی دیدگاههای فقهی امام

‏اقتصاد تحت کنترل··· ‏263

‏حق طلاق برای زنان··· ‏263

‏مبارزه با احتکار··· ‏264

‏آزادی اقتصادی··· ‏265

‏پیوند اعضاء··· ‏266

‏تأثیر زمان و مکان در اجتهاد امام··· ‏266

‏دفاع از فلسطین، وظیفه ای دینی··· ‏267

‏نماز جمعه واجب تخییری··· ‏267

‏فتاوی هدایتگر امام··· ‏268

‏امام و مسائل مستحدثه··· ‏268

‏طهارت اهل کتاب··· ‏268

‏ ‏

امام و مردم

‏بسیج مردم در 15 خرداد سال 42··· ‏271

‏سخن سرنوشت ساز امام پیرامون حضور مردم··· ‏272


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 440

‏رابطه متقابل میان امام و مردم··· ‏273

‏موضع مردمی··· ‏273

‏امام مخالف قیمومیّت بر مردم··· ‏274

‏مشارکت مردم··· ‏274

‏توصیه امام به خانواده های شهدا··· ‏274

‏حضور مردمی در انتخابات··· ‏275

‏اتّکا به مردم··· ‏275

‏تأکید بر نقش محوری مردم··· ‏276

‏امام نگران آینده نبودند··· ‏277

‏امام به فکر وضع زندگی مردم بود··· ‏277

‏آخرین پیام به مردم··· ‏277

‏ ‏

مشاوری امین

‏اعتقاد احمد آقا به امام··· ‏281

‏چهارشنبه 28 مرداد 1360··· ‏281

‏نقش احمد آقا در اداره بیت امام··· ‏282

‏احمد آقا واسطه بین ما و امام··· ‏283

‏احمد آقا عزیزترین افراد نزد امام··· ‏284

‏ ‏

امام و فقدان یاران انقلاب

‏یاران امام··· ‏289

‏ماجرای فرزندان آیت اللّه طالقانی··· ‏289

‏رحلت آیت اللّه طالقانی··· ‏291

‏شهادت آقای مطهری··· ‏292

‏تأیید جامع امام از شهید مطهری··· ‏293


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 441

‏نگرانی امام از تبلیغ سوء علیه شهید بهشتی··· ‏293

‏شهید مظلوم··· ‏294

‏شهید باهنر··· ‏294

‏نخست وزیری شهید رجایی!··· ‏294

‏شهید قدوسی··· ‏295

‏ ‏

امام و تحول فکری در حوزه

‏حوزه علمیه قم··· ‏299

‏تحول فکری در حوزه··· ‏299

‏خاطره ای از امام··· ‏300

‏مبانی اجتهادی فوق العاده امام··· ‏300

‏درس اخلاق امام··· ‏301

‏درسهای امام··· ‏301

‏نصایح امام··· ‏301

‏درسهای طلاب··· ‏302

‏علما و مسأله فلسطین··· ‏303

‏ ‏

سیاستهای اقتصادی امام

‏خانه سازی برای محرومان··· ‏307

‏ملّی شدن بانکها··· ‏308

‏امام مبتکر سازندگی··· ‏308

‏گرانی در جامعه··· ‏310

‏جهاد سازندگی··· ‏310

‏مالیات دولتی··· ‏311

‏دفاع از سیاستهای اقتصادی دولت··· ‏311


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 442

‏تعزیرات حکومتی··· ‏312

‏تعلق ارز به دولت··· ‏313

‏اسلام پابرهنگان··· ‏313

‏استقلال اقتصادی··· ‏313

‏منابع زیرزمینی کشور··· ‏313

‏ ‏

امام و دفاع مقدس

‏پیش بینی پیامبرگونه··· ‏317

‏علت اصلی به وجود آمدن جنگ تحمیلی··· ‏317

‏روزهای اول جنگ··· ‏318

‏جنگ در ماههای حرام··· ‏318

‏ترکیب شورای دفاع··· ‏319

‏اختیارت شورای عالی دفاع··· ‏319

‏سیاستهای دفاعی امام··· ‏319

‏حصر آبادان باید شکسته شود··· ‏321

‏جنگ به عنوان یک نعمت··· ‏322

‏فتوای امام درباره رفتن به جبهه··· ‏322

‏فشار نماینده ها برای رفتن به جبهه ها··· ‏322

‏سال پیروزی··· ‏323

‏شهادت یا پیروزی!··· ‏324

‏امام، مسائل انسانی را مطرح می کردند··· ‏324

‏ادعای فریب امام!··· ‏326

‏امام مسئولیت آتش بس را پذیرفتند··· ‏326

‏قبول قطعنامه 598 تبلور صلح حدیبیّه!··· ‏329

‏پاسداری از سرزمین اسلامی··· ‏330


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 443

‏شهید شیرودی··· ‏330

‏ ‏

اندیشه های الهی امام

‏نقاط برجسته اندیشه امام··· ‏333

‏رهبری پیامبرگونه امام··· ‏337

‏سیستم ولائی··· ‏338

‏پدیده قدرت··· ‏338

‏ایجاد حکومت اسلامی··· ‏338

‏سنّت شکنی امام··· ‏339

‏آرزوی امام··· ‏340

‏چشم انداز وسیع امام··· ‏341

‏تبلور اندیشه های امام··· ‏341

‏اندیشه های مخالف امام··· ‏341

‏فرهنگ عاشورا··· ‏342

‏دنیای اسلام··· ‏342

‏برخورد با افراط کاریها··· ‏342

‏محدوده تفکر امام··· ‏343

‏اندیشه های صادقانه امام··· ‏343

‏تفکر سازنده امام··· ‏343

‏مرقد امام··· ‏344

‏سخن امام درباره حضرت مهدی (علیه السلام)··· ‏344

‏وصیت نامه امام··· ‏345

‏معارف اسلام به زبان روشن··· ‏345

‏ ‏

‏ ‏


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 444

امام در دفتر خاطرات ایام

‏سال 1360··· ‏349

‏سال 1361··· ‏382

‏سال 1362··· ‏399

‏ ‏

ضمیمه

‏روزهای آخر: یادداشت های هاشمی رفسنجانی از ایام رحلت امام(س)··· ‏419


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 445

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 446