فندق‌ الرضا ـ بصره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : دعایی، محمود

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فندق‌ الرضا ـ بصره

‏خلاصه، توسل من آن شب نتیجه داد. افسر گشت رفت، افسر کشیک ‏‎ ‎‏کسی را‏‎ ‎‏فرستاد که یک سواری‏‎ ‎‏از سواری هایی که به طرف بصره ‏‎ ‎

کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 78

‏می رفتند آورد، به راننده اش تاکید کرد که ایشان را‏‎ ‎‏به بصره ببرید. به من ‏‎ ‎‏هم گفت: برو به فندق الرضاکه مسافرخانه مخصوص شیعیان است. اسم ‏‎ ‎‏یکیاز دوستانش را‏‎ ‎‏هم برد و گفت برو پیش او.‏

‏من به فندق الرضا‏‎ ‎‏نزد دوست افسر رفتم و گفتم فلان افسر مرا‏‎ ‎‏فرستاده است. پول کمی‏‎ ‎‏از من گرفت و پذیرایی کرد، بعد هم راهنمایی‏‎ ‎‏کرد که به ایستگاه راه آهن بروم و برای بغداد بلیط بگیرم.‏

‏وقتی به بغداد رسیدم، آیت الله توسلی را‏‎ ‎‏ملاقات کردم، چون آقای‏‎ ‎‏مصباح تاکید کرده بود که وقتی به بغداد رسیدم در اسرع وقت خبر ‏‎ ‎‏بدهم. آقای توسلی هم عازم ایران بود. من در کاظمین خدمت ایشان ‏‎ ‎‏رسیدم و گفتم: شمابه آقای مصباح بگویید که من به سلامت رسیدم.‏

‏بدیهی‏‎ ‎‏است که وقتی خبر سلامتی من به ایران رسیده بود همه ‏‎ ‎‏دوستان خیلی خوشحال شده بودند که به هر حال سر نخ اصلیاز قفس ‏‎ ‎‏پرید.‏

کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 79