مشکلات و تهدیدها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : دعایی، محمود

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مشکلات و تهدیدها

‏ بامشکلاتی هم در این زمینه روبه رو شدید؟‏

‏ایادی سفارت ایران تهدیدهایی می کردند. یک روز خاطرم هست ‏‎ ‎‏که در مسیر رادیو بغداد تا گاراژ وقتی پیاده می رفتم یک نفر آمد جلوی ‏‎ ‎‏من و با یک حرکت عصبی و خشونت آمیز گفت: سرت را می بریم. من ‏‎ ‎‏متوجه شدم که از ایادی رژیم است. من سرم را انداختم پایین و اصلا به ‏‎ ‎‏روی خودم نیاوردم مثل این که اصلا نشنیدم. یا مثلا در نجف گاهی ‏‎ ‎‏مزاحمتهایی را ایجاد می کردند. یک دفعه به خاطر این که مرا اذیت کنند ‏‎ ‎‏کسی را به خانه ما فرستادند، کیف مرا از جیبم بلند کرد. توی آن کیف ‏‎ ‎

کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 94

‏کارت شناسایی و کارت تردد به ساختمان رادیو بود. این کارت را‏‎ ‎‏دزدیده بودند، بعد در منزل یکی از دوستان ما که به منزل سید عبدالهادی ‏‎ ‎‏شیرازی (کانون تجمع علما و فضلای نجف) تردد داشت انداخته بودند ‏‎ ‎‏تا مرا افشا کنند و بگویند فلانی کارت تردد دارد. تهدیدهایی از این قبیل. ‏‎ ‎‏البته مابه روی خودمان نمی آوردیم و توکل به خدا می کردیم.‏

‏ برنامه تا‏‎ ‎‏چه زمانی ادامه داشت؟‏

‏ تا امضای قرارداد الجزایر بین صدام و شاه این برنامه ادامه داشت.‏

‏ برنامه چه محورهایی داشت؟‏

‏ برنامه ما چند محور داشت؛ یکی گزارشها و اخباری بود که از ‏‎ ‎‏ایران می رسید. آنها را ما قویا منعکس می کردیم. گزارش فعالیتهای ‏‎ ‎‏مبارزاتی خوبی بود که در خارج از کشور انجام می شد. علاوه بر آن، ‏‎ ‎‏مسیر مبارزات در ایران و تاریخ مبارزه را نقل می کردیم. بخصوص از ‏‎ ‎‏آغاز مبارزات 15 خرداد به این طرف هر چه اعلامیه و بیانیه و خطابه و ‏‎ ‎‏سخنرانی بود نقل می شد گزارش اوج گیری حرکتهای اسلامی، درسهای ‏‎ ‎‏حکومت اسلامی یا ولایت فقیه و سخنرانیهای امام علی الخصوص ‏‎ ‎‏سخنرانیهای ایشان علیه تاجگذاری و جشنهای 2500 ساله را منعکس ‏‎ ‎‏می کردیم. اخبار فعالیتهای مسلحانه ای را که در داخل صورت می گرفت، ‏‎ ‎‏اعلامیه ها، بیانیه ها و زندگی نامه های کلیه کسانی را که به نوعی به مبارزه ‏‎ ‎‏با رژیم شاه پرداخته و به شهادت رسیده بودند ذکر می کردیم. (مطالب را‏‎ ‎‏به روز با اخبار جدید پیش می بردیم.)‏

کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 95